👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP för sädesslag (vete, korn, råg och havre)

Skapad 2017-05-22 18:48 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola 4 Geografi Samhällskunskap
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

 • De fyra vanligaste sädesslagen i Sverige är vete, korn, råg och vete.
 • I det här arbetet ska du få lära dig var de växer.
 • Hur de odlas.
 • Hur du skiljer dem åt.
 • Vad de används till.

 

Kopplingar till övergripande mål och riktlinjer.

Så här kommer vi att arbeta

 • Läsa faktatexter.
 • Svara på frågor muntligt och skriftligt.
 • Se filmer om sädesslagen, hur man odlar och vad de används till.
 • Skriva fakta och rita bilder om sädesslagen.
 • Känna till de historiska faktan om sädesslagen.

 

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

 • Du ska  känna till våra fyra vanligaste sädesslag.
 • Du ska veta hur de skiljer sig åt till utseende.
 • Du ska veta vad de används till.
 • Du ska känna till det historiska perspektivet.
 • Du ska kunna visa dina kunskaper muntligt och skriftligt

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  C 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  A 6