👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi-geografens testamente Europa ht 17

Skapad 2017-05-22 19:13 i Gärsnäs skola Simrishamn
Grundskola 6 Geografi

Innehåll

Geografi-ht 17 v 35-44

 

Vecka

Tid

Innehåll

Centralt innehåll/kunskapskrav

35

 

Inled område-geografens testamente Europa

Titta på en europakarta, stora händelser från olika delar av Europa vilka länder finns

se avsnitt 1 29 min (grekland)

arbeta med arbetsblad 1

Titta lite extra på Grekland

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

36

 

Återberätta avsnitt 1 (2 och 2)

Titta på avsnitt 2 29 min (Italien)

arbeta med arbetsblad 2

titta lite extra på Italien på en karta typiskt för Italiens landskap

Inled arbetet med naturlanskap/ kulturlandskap

 

37

 

Återberätta avsnitt 2 kort dramatisering

se avsnitt 3 29 min (Ungern)

Titta lite extra på Ungern

Arbetsblad

Forts med arbetet kring naturlandskap/

kulturlandskap

 

38

 

Återberätta avsnitt 3 beskriv landet utan att säga vilket beskriv med andra ord.

Se avsnitt 4

Arbetsblad till avsnitt 4

forts med kulturlandskap /naturlandskap

Lämna in!

 

39

 

Se avsnitt 5

(skottland)

arbetsblad

Arbeta 4 och 4 med de länder som Vi sett Svara på frågor ( finns i materialet)

 

40

 

Återberätta två och två avsnitt 5

Se avsnitt 6

(Spanien))

Arbetsblad till avsnitt 6

forts med arbetet kring länder i Europa

 

41

 

Går två frågor var på föregående avsnitt, samla in dem till en khaoot.

Se avsnitt 7

(ryssland)

arbetsblad

Sista tillfället till Europas länder.

Lämna in!

 

42

 

Se avsnitt 8

(Ukraina)

arbetsblad till avsnitt 8

Kör en khaoot på de frågor som de gjort tidigare.

Börja träna in länder i Europa www.webbmagistern.se

el www.seterra.com

 

43

 

Träna på länderna i Europa

förhör på sista lektionstillfället.

 

44

 

lov

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

    

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi-geografens testamente Europa ht 17

Geografens testamente

På väg
Tillräckligt
Utvecklande
Väl utvecklande
Naturlandskap/Kulturlandskap
Enskilt arbete Skriftligt
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Har skrivit ett arbete där alla punkter finns beskrivna med några meningar.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Har skrivit ett längre arbete där alla punkter finns beskrivna med ett kortare stycke till varje punkt. Använder till största delen begrepp som är kopplade till området.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad Har skrivit ett längre arbete där alla punkter finns beskrivna med ett kortare stycke till varje punkt. Använder till största delen begrepp som är kopplade till området. Gör egna reflektioner till några av punkterna.
Europa-Land
Grupparbete Skriftligt el muntligt
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet. Har i grupp skrivit/muntligt ett arbete där man fått med alla punkterna med någon mening till varje punkt
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet. Har i grupp skrivit/muntligt ett arbete där man fått med alla punkterna med ett kort stycke till varje punkt. Hänvisar till källor man använt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet. Har i grupp skrivit/muntligt ett arbete där man fått med alla punkterna med ett kort stycke till varje punkt. Hänvisar till källor man använt. Gör egna reflektioner till några av punkterna.
Begrepp
Ord kopplade till området
 • Ge  4-6
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Europas länder
Kartkunskaper över Europas länder enskilt prov
 • Ge  4-6
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. Visar att man har grundläggande kunskaper om Europas länder ca hälften rätt
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. Visar att man har kunskaper om Europas länders placering ca 3/4 rätt
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. Visar att man har stora kunskaper om Europas länders placering ca 90 procent rätt