Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En inblick i medeltiden

Skapad 2017-05-22 20:24 i Okome skola Falkenberg
Grundskola 4 – 5 Historia
Under ett par veckor reser vi tillbaka till medeltiden för att lära oss om hur livet kunde se ut då. Vi tittar bl.a. närmare på de fyra stånden, kungar och lagar, boende, mat, kläder och den hemska digerdöden.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Du bedöms utifrån

 • aktivt deltagande i diskussioner, samtal runt arbetsområdet
 • i ditt skrivandet av din medeltidsgestalt - din historiska biografi

Undervisning och arbetsformer

Så här lär vi oss mer om medeltiden:

 • Vi ser filmer
 • Vi läser, samtalar och svarar på frågor om det lästa/sedda
 • Vi spelar ett spel där vi gestaltar en man/kvinna under denna tid
 • Vi skriver en berättelse om hur det var att leva som bonde utifrån medeltidsspelet
 • Vi får se och pröva/känna på kläder och redskap från denna tid

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: