Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisböcker

Skapad 2017-05-23 04:09 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Förskola
Temaarbete med 10 små kompisböcker under VT-17 och HT-17.

Innehåll

Bakgrund

Värdegrunden är den viktigaste delen i läroplananen och vi vill ge en stabil grund för både de barn som börjar skolan och de som stannar kvar och är nya förebilder till nya kompisar på Violett. 

Kompisböckerna har vi arbetat mycket med men ny lyfter vi det och arbetar mer tematiskt och strukturerat. Varje vecka arbetar vi med en bok varje dag. 

Genomförande

På den första samling på den nya veckan presenteras veckans kompis bok. En pedagog läser boken, ställer frågor om innehållet och innebörden. En annan pedagog noterar barnens svar. 

Under veckans gång arbetar barnen i mindre grupper med boken. Det kan vara att rita, gestalta, dramatisera, skriva, diskutera eller bara få höra berättelsen igen.

Alla pedagoger som arbetar med temat antecknar och tar bilder som sedan används till vår kompisvägg i lokalen.

Väggen kan sedan barnen använda som stöd till att diskutera med varandra.

Mål

Att alla barnen kan och förstår berättelsen och veckans tema. 

Sträva mot att barnen blir harmoniska och bra kompisar. 

Att på ett roligt och lustfyllt sätt arbeta med värdegrunden. 

Att väcka barnens intresse att visa känslor och diskutera med varandra, bli mer självgående och lösa egna konflikter. 

Dokumentation

Vid introduktionen av veckans bok dokumenterar en pedagog vad barnen säger. Detta kommer senare användas till ett kollage som sätts på väggen i lokalen. 

Vid veckans slut sätter vi upp bilder och texter vid våran kompisvägg. Där samlar vi bilder och texter under varje tema. Barnen kan hjälpa till att välja och sätta upp bilder.

Alla pedagoger som arbetar med temat ansvara gör att samla in dokumentation. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: