Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige under Frihetstiden och den Gustavianska tiden vt-17

Skapad 2017-05-23 09:15 i Tunaskolan medarbetarsamtal Lunds för- och grundskolor
Under frihetstiden förändrades Sverige, mycket beroende på influenser utifrån. Hur Sverige påverkades på olika sätt kommer vi att titta närmare på. Vi kommer också att läsa om och diskutera olika förändringar; varför de hände och vilka konsekvenser förändringarna fick både för olika klasser och för landet som helhet.
Grundskola 6 Historia
Under frihetstiden förändrades Sverige, mycket beroende på influenser utifrån. Hur Sverige påverkades på olika sätt kommer vi att titta närmare på. Vi kommer också att läsa om och diskutera olika förändringar; varför de hände och vilka konsekvenser förändringarna fick både för olika klasser och för landet som helhet.

Innehåll

Under frihetstiden förändrades Sverige, mycket beroende på influenser utifrån. Hur Sverige påverkades på olika sätt kommer vi att titta närmare på.  Vi kommer också att läsa om och diskutera olika förändringar; varför de hände och vilka konsekvenser förändringarna fick både för olika klasser och för landet som helhet.

Vi kommer också att läsa om Lund under 1700-talet.  Hur såg staden ut, hur levde man och vilka spår kan man se idag?

Matriser

Hi
Sverige under Frihetstiden och den Gustavianska tiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsperioder
T.ex kan du berätta om ngn person som förknippas med tidsperioden och ge exempel på vilka förändringar som ägde rum i Sverige.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder. Du kan ge ett exempel på Gustav III förändrade Sverige till det bättre.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du kan ge två exempel på Gustav III förändrade Sverige till det bättre och ett exempel på hur det blev sämre.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder. Du kan ge två exempel på Gustav III förändrade Sverige till det bättre och ett exempel på hur det blev sämre och ge ett exempel på varför han gjorde så.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Du kan t.ex resonera om hur befolkningsökningen innebar att fler blev fattiga.
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Du ger ett relevant exempel till hur befolkningsökningen innebar att fler blev fattiga.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Du ger två relevanta exempel till hur befolkningsökningen innebar att fler blev fattiga.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Du ger tre exempel till hur befolkningsökningen innebar att fler blev fattiga och vad man kunde göra för att förbättra sitt liv.
Historiska begrepp
Du använder t.ex ord som triangelhandeln, frihetstiden och upplysningen.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Du använder ord som triangelhandeln så att det framgår att du ungefär vet vad det innebar.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Du använder ord som triangelhandeln så att det framgår att du vet vad det innebar.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Du använder ord som triangelhandeln så att det framgår att du vet vad det innebar och ger exempel på dess konsekvenser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: