Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TAKK-Tecken

Skapad 2017-05-23 09:28 i Häckeberga förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi vill börja använda Takk-tecken får att barnen ska stärka sitt språk och språkförståelse.

Innehåll

Mål:

Vi vill arbeta med TAKK-tecken för att barnen ska få bättre språkförståelse och väcka barnens nyfikenhet till ett nytt språk som man kan använda och uttrycka sig på. 

Syfte

 Syftet med TAKK-tecken är att stärka barnens språkförståelse och kunna uttrycka sig på ett lättare sätt om dom har svårt för språket.

Hur: 

Visa nya tecken i samlingarna och sätta upp dem på väggarna så de blir lätta för barnen att titta på och prata om under dagen.

Vi kommer börja med lätta ord som vi använder i vardagen så som "tack för maten" och de olika färgerna

Vi kommer också att försöka få in sånger med tecken.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd och den hjälp och de utmaningar de behöver,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: