Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral vt-17

Skapad 2017-05-23 10:24 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Innehåll

Förmågor:

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet och
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

Konkretiserade mål:

 • utveckla din förmåga att reflektera kring livsfrågor
 • utveckla din förmåga att diskutera olika etiska frågor
 • lära dig olika etiska begrepps (etik, moral, pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik) innebörd samt att kunna använda dem på rätt sätt.

Upplägg:

Du kommer att få:

 • lyssna och anteckna vid genomgångar
 • diskutera olika frågor i grupp och helklass
 • skriva en argumenterande text om valfri etisk fråga.

Slutuppgift:

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper:

 • vid våra genomgångar och diskussioner
 • vid skrivandet av en argumenterande text om valfri etisk fråga.
 • vid ett mindre skriftligt/muntligt test där ni får visa att ni kan använda begreppen.

Bedömning:

Du kommer bedömas på:
 • din förmåga att använda etiska begrepp på rätt sätt
 • din förmåga att argumentera för och emot
 • ditt deltagande vid diskussioner i gruppen och klassen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: