Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddism ht-17

Skapad 2017-05-23 10:30 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Religionskunskap
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Innehåll

Förmågor

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, 

Konkretiserade mål

Att du efter arbetsområdet har:

  • faktakunskaper om Hinduism och Buddism,

  • visat att du kan beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiös uttryck och handlingar (riter och symboler) inom Hinduism och Buddism,

  • förmåga att resonera om skillnader och likheter inom och mellan Hinduism och Buddism,

Upplägg

Du kommer att få:

  • lyssna och anteckna vid genomgångar,

  • arbeta med en slutuppgift efter den struktur som presenteras för er (valfritt)

Slutuppgift

Ni kommer få möjlighet att visa era kunskaper:

  • när vi diskuterar texterna vi läser

  • vid genomgångarna

  • i arbetet och inlämning av slutuppgiften.

Bedömning

Ni kommer att bedömas på:

  • era kunskaper om Hinduism och Buddism

  • er förmåga att resonera om likheter och skillnader inom och mellan Hinduism och Buddism.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: