Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

We are travelling around the world

Skapad 2017-05-23 11:11 i Irstaskolan Västerås Stad
Eleverna får i grupp forska om ett land eller en stad i vilket engelska är ett av de språk som talas. Deras uppgift blir att skapa en broschyr som kan tänkas locka turister till just deras land/stad. Eleverna kan även, vid sidan av broschyren göra en liten reklamfilm. Parallellt med grupparbetet läser, tittar, lyssnar, talar och lär vi tillsammans om olika engelskspråkiga länder/städer genom litteratur, faktatexter och film.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Your job, along with your colleagues, will be to gather as much interesting and fun facts as possible about your country.

Innehåll

Konkretiserade mål för arbetsområdet

 • Du ska kunna söka och värdera fakta/information om ditt land/din stad
 • Du ska kunna skriva en engelsk text med fakta/information om ditt land/din stad
 • Du ska muntligt kunna berätta om ditt land/din stad
 • Du ska i grupp skapa en key-note (på engelska) om ert gemensamma land.

Bedömning – Läraren vet att du kan när du…

 • arbetar efter givna instruktioner, muntliga och skriftliga
 • har valt ut relevant fakta om ditt land/din stad
 • skriver en engelsk text, med egna ord, om ditt land/din stad
 • muntligt berättar om ditt land/din stad
 • som aktiv gruppmedlem har deltagit i framställningen av ert lands key-note

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6

Matriser

En
We are traveling around the world

F
E - nivå
C - nivå
A - nivå
Tala och göra sig förstådd
 • En
 • En
 • En
Ännu ej uppnått kraven för E.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med enkla ord, fraser och meningar.
Du uttrycker dig begripligt och till viss del sammanhängande. För att göra dig förstådd när du inte kan något ord, försöker du att beskriva ordet på annat sätt.
Du uttrycker dig tydligt och sammanhängande med ett varierat språk. För att göra dig förstådd när du inte kan något ord, beskriver du ordet på annat sätt.
Skriva och göra sig förstådd
 • En
 • En
Ännu ej uppnått kraven för E.
Du skriver enkla meningar inom arbetsområdet.
Du skriver enkla sammanhängande texter, med egna omformuleringar, inom arbetsområdet.
Du skriver sammanhängande texter med egna omformuleringar och ett varierat språk inom arbetsområdet.
Kultur
 • En
Ännu ej uppnått kraven för E.
Du kan namnge några engelskspråkiga länder i världen samt berätta något om landets/ländernas traditioner/kultur.
Du kan namnge några engelskspråkiga länder i världen samt reflektera över kulturella likheter och skillnader dem emellan.
Du kan namnge ett flertal engelskspråkiga länder eller områden i världen samt reflektera över kulturella likheter skillnader dem emellan. Du kan också jämföra med egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: