Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Brobygge

Skapad 2017-05-23 13:11 i Racklöfska skolan Åre
Vi ska lära oss mer om broar och hållbara konstruktioner.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Brobyggnader är otroligt intressanta. Hur ser de ut och varför ser de ut som de gör? I detta tema lär vi oss olika konstruktioner och vad som gör konstruktionerna starka.

Innehåll

1. Övergripande mål:

2. Kursplanemål:

3. Konkretiserade mål: • Se vilken typ av konstruktion som är bäst anpassad för uppgiften.
 • Lära dig fler ord som används i ämnet teknik. Ord som förklarar arbetsområdet brobyggnad. 
 • Skriva och rita er hypotes med förklarande text och bild. 

4. Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåg att:

 • hur du kan genomföra teknik- och utvecklingsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar.
 • göra dokumentationer med skisser och modeller.
 • hur du samarbetar med andra för att klara uppgiften.

5. Undervisning:

 
 • Vi går igenom konstruktioner som kan vara användbara.
 • Genom samarbete ska ni göra skisser och skapa hypoteser.
 • Vi ser konstruktioner på bild och i verkligheten.

6. Tillämpningsuppgift:

Du kommer att tillsammans med din grupp:

 • Göra en skiss över er brokonstruktion.
 • Göra en ritning av er bro.
 • Bygga en bro. (Till er hjälp har ni endast träbitar, tråd och smältlim.)


Arbetet kommer att bedömas utifrån dessa kriterier:

- hållbarhet.
- påhittighet.
- konstruktion.
- samarbete.
- hur väl ritning och modell stämmer överens.

Lycka till!Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: