Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Odens värdegrundsarbete

Skapad 2017-05-23 13:23 i Frejaparkens förskola Svedala
Förskola
Värdegrundsarbete

Innehåll

Mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa varandra (Lpfö 2016)

 

Uppnåendekriterier för strävansmålet

  • Att dela med sig
  • Visa empati
  • Samförstånd, ömsesidighet, turtagning (S-Ö-T

 

Frågeställning utifrån strävansmålet:

Hur lyssnar barnen på varandra?

 

Nuläge:

Vi ser att barnen i vissa situationer inte lyssnar på varandra. Det uppstår konflikter och missförstånd ofta pga att barnen inte försöker prata med varandra samt att när de försöker prata så lyssnar de inte på varandra. Barnen utgår från deras egna känslor och upplevelse och har svårt att sätta sig in i andras upplevelse och känslor i en konflikt-situation.

 

 

Metoder för att nå målet:

Vi jobbar med kompis böckerna som lyfter värdegrunds frågor/ämnen som är verklighets trogna. Det är situationer som barnen känner igen. De får diskutera kring vardagssituationer och göra olika övningar för att utveckla sitt tänk kring den situation som uppstått. De får också möjlighet att sätta ord på sina egna känslor.

Vi arbetar utifrån vårt projekt med Tagge. Tagge följer med alla barnen hem vid olika tillfällen. Barnen dokumenterar tillsammans med sina föräldrar med bild och text vad de upplever när Tagge är hos dem. När de kommer tillbaka så får barnen presentera för sina kompisar vad de gjort med Tagge. Barnen övar sig i turtagning, lyssnandets förmåga och även i att prata inför andra.

Vardagsmetoder- vi uppmuntrar barnen till att alltid prata med varandra först och främst i alla situationer. Oftast är det enklast att vända sig till en vuxen som ska lösa konflikten istället för att prata med kompisen. Vi går in och medlar när behovet finns. Vi lyfter frågan hur barnet har tänkt utifrån situationen som uppstått. Vi lyfter frågor så att barnen ska försöka få förståelse för andras perspektiv/känslor/upplevelse (sätta sig in i andras situationer). Vi leker lekar som syftar till att öka samspelet och stärka gruppkänslan.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: