Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov: Läsa

Skapad 2017-05-23 13:44 i Kattarps skola Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Eleven kan läsa ut ord och meningar relativt obehindrat med hjälp av ortografisk helordsläsning. Eleven kan korrigera sig själv vid behov genom att läsa om enstaka ord eller meningar. Eleven kan utnyttja ljudningsstrategin vid behov och/eller stanna upp vid vissa ord för att se hur dessa ska avläsas. Eleven kan återge huvuddragen av händelseförloppet i den lästa texten. Eleven kan kommentera och föra enkla resonemang om den lästa texten. Eleven kan relatera den lästa texten till egna erfarenheter.

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
    Sv   3
  • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
    Sv   3
  • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
    Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: