Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 2B Kap 5 Rimlighet, skriftliga räknemetoder och repetition

Skapad 2017-05-23 15:59 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Under de första veckorna denna termin, kommer vi att arbeta vidare med avrundning och överslagsräkning samt de skriftliga räknemetoderna i addition och subtraktion med växling och minnessiffra. Vi kommer också att jobba med begreppen meter, kilometer och kilogram.
Grundskola 2 Matematik
Matematik: Vi kommer att arbeta med avrundning och rimlighet, addition och subraktion med uppställning, enheter och repetera bokens innehåll.

Innehåll

1. Konkreta mål

Vad ska du få lära dig?

 • få kunskap om avrundning och överslagsräkning (rimlighet)
 • lära dig addition med uppställning i talområde 0 till 1000
 • lära dig subtraktion med uppställning i talområde 0 till 1000
 • få kunskap om enheterna meter, kilometer och kilogram
 • Träna multiplikation, uppställning och mätning

2. Undervisning/arbetssätt

Arbetssätt och undervisning

 • Lärarledda genomgångar.
 • Arbeta i matteboken.
 • Samarbeta med andra.

3. Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att...

 • vara aktiv vid genomgångar och på lektioner.
 • arbeta praktiskt med konkreta och digitala material.
 • klara av bokens uppgifter
 • göra en avslutande diagnos och prov.

Matriser

Ma
Favorit matematik 2B Kap 5 Rimlighet, skriftliga räknemetoder och repetition

Bedömningsmatris

Centralt innehåll:
 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3   Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
1
Eleven kan inte välja och använda fungerande matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan på mer än godtagabara sätt välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
2
Eleven kan inte föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Eleven kan på ett mer än godtagbart sätt föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
3
Eleven beskriver inte tillvägagångssättet och ger ej enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett mer än godtagbart sätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: