Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhället Helinge

Skapad 2017-05-23 16:12 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola F
Nästan alla svenskar bor i en stad eller en tätort. Där finns mycket samlat på samma plats t.ex. hus, människor, bilar och butiker. Det spelar ingen roll om en stad är liten eller stor. De är ändå uppbyggda på ungefär samma sätt. Tillsammans i klassen ska vi skapa ett nytt samhälle. Vad behöver finnas i ett samhälle för att det ska fungera? Vilka människor med familjer bor i vårt samhälle? Hur olika vi är när det gäller utseende, ålder, sexuell läggning, religion osv. Vilka bestämmer? Vilka samhällsfunktioner är nödvändiga? Vem ska betala? Vad ska vi få energi ifrån? Behöver vi ha några regler? Vad händer vid natur"katastrofer"? Detta är några exempel på vad vi kommer att få lära oss inom arbetsområdet "Samhället".

Innehåll

 

MÅL  

Du kommer under detta arbetsområde att få utveckla din förmåga att (bland annat).. 

 • redogöra för hur en stad bildas och hur den är uppbyggd 
 • använda samhällsvetenskapliga begrepp i diskussioner och samtal. 
 • förklara vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till. 
 • Känna till vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas och hur man kan göra sin röst hörd. 
 • ge exempel på lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället. 
 • ge exempel på vad vi människor kan göra för att förbättra vår miljö. 
 • rita ett hus med bestämd skala 
 • inreda ett rum i ditt hus med bestämd budget 
 • lära dig mer om några fåglar som lever nära oss 
 • argumentera för olika val både muntligt och skriftligt 
 • skriva faktatexter 
 • ge exempel på energiförsörjning i staden 
 • utföra försök i kemi (blandningar, lösningar, separera) 

 

GENOMFÖRANDE - så här ska vi arbeta 

 

Vi kommer att diskutera mycket tillsammans. Diskussionerna kommer bland annat att handla om hur ett samhälle styrs, demokrati, ekonomi, lagar, miljö och mycket annat. 

Vi kommer tillsammans i klassen "bygga" upp en karta av ett samhälle med de byggnader och annat som vi kommit överens om.  

Vi kommer hitta på fiktiva invånare som vi kommer använda i olika moment under temat. 

Vi kommer att titta på filmer och läsa olika texter. 

Du ska rita upp ditt hus i angiven skala. Du ska visa hur stor area ditt hus har och göra en ritning av dina rum i en bestämd skala. Du ska också visa vad din inredning i ett rum kostar på ett tydligt sätt. 

Vi kommer fördjupa oss i vanliga fåglar i vår närmiljö och skriva faktatexter. 

Vi kommer träna oss i att argumentera, både muntligt och skriftligt. 

Vi kommer utföra olika försök i kemi. 

 

Bedömning 

Vi kommer att bedöma  

om du är aktiv i diskussioner, argumentationer och försök under lektionerna 

om du kan skriva en tydlig faktatext och en tydlig argumenterande text 

om du kan göra en ritning av "ditt" hus med en bestämd skala.  

om du tydligt kan redovisa hur du använt din inredningsbudget 

om du tillsammans med en eller två kompisar kan beskriva och förklara de begrepp vi lärt oss och om det vi har arbetat med (t ex viktiga samhällsfunktioner, energi, ekonomi, demokrati) 

om du kan genomföra tydliga försök (kemi)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: