👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande vt-2017 spöket laban

Skapad 2017-05-24 09:50 i Delfinens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
sagostunden avd Spöket Laban

Innehåll


Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Lpfö98, rev 2016

 

Aktiviteter kopplade till läroplansmålen:

Vi ska arbeta med våra Grön Flagg mål där  Sopsortering/Återvinning, naturupplevelser och Respekt/Allemansrätten ingår. 

Barnens intresse ska vara i focus när vi går på utflykter i närmiljön. Det viktiga är att barnen får upptäcka och förundras.

Vi ska sopsortera plast, papper och kartong på avdelningen och lämna det i vårt miljöhus. När vi är ute på våra promenader i omgivningen så samlar vi pantburkar.

 

Förväntade effekter:

Barnen kan genom sitt kroppspråk, gester, mimik, sinnesstämning och verbala språk visa vad de tycker, tänker och känner. Barnen får göra val utifrån sin utveckling, upplevelser och erfarenheter.

 

 

Metodval:

Barnen ska ges möjlighet att ställa hypoteser och vi pedagoger ställer öppna, nyfikna och undersökande frågor. De ska ges möjlighet till att prova, testa och undersöka. Vi använder bilder, händelseböcker, film/projektor för att barnen ska få syn på sitt egna och andras agerande. Vi pedagoger säger fler Ja än Nej och tar barnens perspektiv och tar dem på allvar genom vår nyfikenhet och undersökande frågor. Det är viktigt att materialet vi använder är tillgängligt för barnen.

 

"Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnnets ålder och mognad." Barnkonventionen, art 12 (enl. UNICEF)

 

 

Utvärdering:

Barnen har visat ett stort engagemang i våra målområden. De har samlat och sorterat papper,kartong och plast på avdelningen och har visat stor glädje att gå ut till vår miljöstation för vidare sortering. De förstår skillnaden mellan olika material och att de inte ska vara i samma kärl. Vi har samlat pantburkar på våra promenader i närmiljön och numera hittar barnen själv pant och påminner oss vuxna om att vi ska plocka upp den.

Barnen berättar själv att de vill gå ut genom att hämta sina skor, plockar fram västar och går till dörren. Barnen har varit väldigt intresserade av pinnar, De har samlat, sorterat, byggt och lekt med dem. Barnen har upptäckt att det finns smådjur under stubbar och stenar.

 

Analys:

Till stor del tror vi att mycket av natur och miljö intresset som finns hos oss själv har inspirerat barn och föräldrar. Vi är tillåtande och ger barnen tid att upptäcka, uppleva och förundras . Vi ser möjligheter och inte hinder.

 


 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016