Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstäver

Skapad 2017-05-24 10:26 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Bokstavsträning genom ljud och form.
Förskola
Vi vill bekanta oss med bokstäver. Detta görs för att fånga upp barnens nyfikenhet för skriftspråket. Vi gör det genom att låta barnen bekanta sig med bokstäver på olika sätt.

Innehåll

BAKGRUND

Barnen har uttryckt en nyfikenhet på bokstäver, främst "sin" bokstav. De uppmärksammar även kompisens bokstav. De visar även intresse för skriftspråket genom att skriva på sitt sätt. 

MÅL

Syftet är att vi ska fånga barnens intresse och nyfikenhet för skriftspråket, exempelvis att barnen kan känna igen sitt eget namn. Vi vill erbjuda roliga och lärorika aktiviteter som introducerar skriftspråket.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi kommer ha olika sorters bokstavs material tillgängligt för barnen, exempelvis magneter med bokstäver, pärlor, använda bokstäver på ljusbordet m.m.

Vi kommer att skapa begynnelsebokstäver och hela namn med olika material.

Böcker kommer finnas i barnens höjd så de själva kan utforska dem. 

DOKUMENTATION

Dokumentation kommer ske med hjälp av foto och text genom unikum.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet kommer kontinuerligt utvärderas av oss pedagoger, både enskilt och tillsammans med barnen. Vi kommer samtala om den dokumentationen som gjorts och diskutera för- och nackdelar med arbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: