Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och mitt år

Skapad 2017-05-24 10:53 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Vi följer ett år i naturen och i miljön runt omkring oss.
Grundskola 1 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Vi följer ett år i naturen och i kalendern. Hur förändras naturen runt omkring oss? Vad händer under ett år där vi bor? Vilka högtider firar vi?

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

 • de fyra årstiderna och deras kännetecken
 • namnet på årets 12 månader
 • ge exempel på hur djurs och växters liv förändras efter årstiderna
 • samtala om saker som rör dig själv och din vardag
 • berätta något om våra svenska högtider t.ex. jul och påsk

 

 

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

 • årets olika delar, årstider och månader
 • hur djur och växter anpassar sig efter årstidernas växlingar
 • vår vardag och sånt som rör oss själva t.ex. familj och intressen
 • några högtider som Lucia, Jul, Påsk, Valborgsmässoafton, Midsommar

 

Genomförande

Vi kommer att arbeta med temat under hela årskurs 1 1-2 gånger i veckan. Vi kommer att gå många promenader i närområdet och undersöka växter och djur som finns här. Du kommer att få lyssna på muntliga genomgångar och högläsning, se film, skriva och rita till det du har arbetat med. Du kommer att arbeta både enskilt, i par och i grupp. 

Redovisning

Du visar löpande under arbetets gång både muntligt och i boken "Jag och mitt år vad du har lärt dig". 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3

Matriser

NO SO
Bedömningen gäller

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ämne
Eleven kan ge exempel på djur och växters anpassningar till olika årstider.
Du har hört att djur och växter gör anpassningar till olika årstider.
Du kan, med hjälp av vuxen, ge exempel hur djur och växter gör anpassningar till olika årstider.
Du kan ge exempel på hur djur och växter gör anpassningar till olika årstider.
Ämne
Eleven kan de fyra årstiderna.
Du vet att vi har fyra årstider och vad de heter.
Du kan, med hjälp av vuxen, berätta hur man känner igen våra fyra årstider.
Du kan berätta hur man känner igen våra fyra årstider.
Ämne
Eleven kan återge namnet på några djur och växter i närmiljön.
Du känner igen några vanliga djur och växter i närmiljön samt har hört deras namn.
Du kan, med hjälp av vuxen, några vanliga djur och växter i närmiljön.
Du kan namnge några djur och växter i närmiljön.
Ny aspekt
Eleven kan ge exempel på några svenska högtider.
Du vet att vi har olika högtider och kan berätta vad någon av dem heter.
Du vet att vi har olika högtider och kan med hjälp av vuxen berätta något om hur vi t.ex. firar jul och påsk.
Du vet att vi har olika högtider och kan själv berätta flera saker om hur vi t.ex. firar jul och påsk.
Ny aspekt
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor
Du kan med hjälp av vuxen berätta något om t.ex. din familj, ditt hem och din vardag.
Du kan själv på ett enkelt berätta något om t.ex. din familj, ditt hem och din vardag.
Du kan själv på ett utförligt sätt berätta något om t.ex. din familj, ditt hem och din vardag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: