Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik -omkrets area ht 17

Skapad 2017-05-24 12:28 i Gärsnäs skola Simrishamn
Grundskola 6 Matematik

Innehåll

 

35

3 pass/vecka Madde

 

 

Omkrets/Area Aktivitet 1:1 och aktivitet 1:2

Läxa 1-lämnas in fredag

36

 

Omkrets/Area

Aktivitet 1:3 och aktivitet 1:4

Läxa 2-lämnas in fredag

37

 

Omkrets/Area

Aktivitet 1:5 och aktivitet 1:6

Läxa 3-lämnas in fredag

38

 

Omkrets/Area

Aktivitet 1:7 och parallellogram

omkrets area del 3

Läxa 4-lämnas in fredag

39

 

Omkrets/Area

lösa problem 1:1 och 1:2

Diagnos

40

 

Omkrets/Area

Spår 1 eller spår 2

41

 

Omkrets/Area

Spår 1 eller 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik -omkrets area ht 17

Omkrets/Area

På väg
Tillräckligt
Utvecklande
Väl utvecklande
Kunna jämföra och beskriva geometriska objekt
tex kvadrat,rektangel,triangel, cirkel,kon,parallellogram.....
 • Ma  4-6
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan känna igen och namnge de vanligaste figurerna
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt Kan känna igen och namnge de vanligaste figurerna men även några andra månghörningar tex kon,romb....
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Kan känna igen och namnge även rita de vanligaste figurerna men även några andra månghörningar tex kon,romb....
Kunna beskriva och konstruera symetri
 • Ma  4-6
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Kunns uppskatta och bestämma vinkklar
kunna använda en gradskiva
 • Ma  4-6
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Kunna använda en gradskiva för att bestämma om en vinkel är trubbig el spetsig
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt Kunna använda en gradskiva för att bestämma en vinkels exakta grad antal
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Kunna använda en gradskiva för att bestämma en vinkels exakta grad antal men även rita egna vinklar med hjälp av gradskivan
Kunna göra beräkningar av figurers omkrets
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, Kunna räkna omkretsen på grundfigurerna kvadrat,triangel,rektangel
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, Kunna beräkna omkretsen på de flesta månghörningar
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, Kunna beräkna omkretsen på de flesta månghörningar och använda uträkningen som en del i en uppgift.
Kunna göra beräkningar av figurers area
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, Kunna räkna area på grundfigurerna kvadrat,triangel,rektangel och cirkel
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, Kunna beräkna arean på de flesta månghörningarna
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, Kunna beräkna arean på de flesta månghörningar och använda uträkningen som en del i en uppgift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: