Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov år 9 - Provresultat

Skapad 2017-05-24 12:28 i Forssaklackskolan Borlänge
Resultat av nationella proven år 9
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska

Under läsåret 2016/17 genomförs nationella prov i svenska för alla elever i år 9. Provet består av tre delprov varav ett är muntligt och de övriga två är skriftliga. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning.

Här redovisas betyg för de olika delproven i de nationella proven år 9 i svenska.

Innehåll

Beskrivning av delproven

Följande förmågor testas i de olika delproven
Delprov A - Tala

Delprov B - Läsa

Delprov C - Skriva

Matriser

Sv SvA
Nationellt prov år 9 svenska/sva 2017

F
E
D
C
B
A
Tala delprov A
Läsa delprov B
Skriva delprov C
Sammantaget provbetyg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: