Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Batterijakten

Skapad 2017-05-24 12:55 i Björkbergsskolan Hudiksvall
Grundskola 4 Fysik
Nu är vi igång med batterijakten och ska passa på att lära oss mer om batterier, återvinning och vår miljö.

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

 • Uppdrag från Batteriskolan, utbildning, kreativitet och insamling

Hur ska jag arbeta?

 • delta i samtal och diskussioner om klimatet och vår miljö.
 • lyssna på genomgångar.
 • arbeta med uppdrag från Batteriskolan.
 • se filmer om klimat och vår miljö, studi.se

Vad ska jag kunna?

Jag ska kunna: 

 • samtala om hur människan förändrar och är en del av naturen
 • samtala om klimatet, vår miljö och återvinning

Detta visar jag genom att:

 • delta aktivt på lektionerna genom att lyssna och samtala med andra

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: