👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matematik ht - åk 2

Skapad 2017-05-24 13:21 i Hovgårdsskolan Halmstad
Grundskola 2 Matematik

Innehåll

 

Innehåll : åk 2

* Problemlösning

* talområdet 0-100 : talens grannar, tallinjer med proportionella samband

* positionssystemet ( de olika talsorterna

* likhetstecknet

* stora addition och subtraktion

* bråktal

* klockan: tidsdifferens

* uppskatta, mäta och jämföra längd

*  multiplikation 

* division

* samband mellan räknesätten

* geometri   t(redimensionella objekt)

* skriftlig räknemetod: uppställningar (algoritmer)

 

Arbetssätt:

 

* genomgångar

* arbete enskilt

* arbete parvis

* enskilt - par - alla (EPA) i problemlösningar

muntliga och skriftliga redovisningar

 

 

Bedömning:

* avstämningar (Skolverkets)

* övriga diagnoser

* observationer

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3