Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk - förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift åk 4-9

Skapad 2017-05-24 15:27 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Svenska som andraspråk - förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift åk 4-9
Grundskola 4 – 9 Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk - förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift åk 4-9

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan

 • skriva enkla texter inom olika genrer där innehållet är tydligt
 • använda de vanligaste skrivreglerna
 • skriva med rätt ordföljd i huvudsatser och använda rätt tempus
 • stava vanligt förekommande ord

Centralt innehåll

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.

 

Redovisning och bedömning

Redovisning samt bedömning sker kontinuerligt under tiden i förberedelseklass. Denna bedömning är en summering av var eleven befinner sig just nu.

Matriser

SvA
Svenska som andraspråk - förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift åk 4-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift (interpunktion)
Eleven kan använda de enklaste skrivreglerna. Exempel: Du kan använda punkt, stor bokstav och frågetecken.
Eleven kan använda de vanligaste skrivreglerna. Exempel: Du kan även använda utropstecken, kommateckning vid upprepning.
• Eleven använder ofta interpunktion på ett korrekt sätt. • Eleven kan till viss del korrigera sin egen text. Exempel: Du kan använda talstreck och göra styckeindelningar. Du kan med stöd rätta din egen text.
Aspekt 1
Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift (grammatiska regler)
Eleven försöker bilda enkla meningar med vanliga verb i presens. Exempel: Du kan skriva en mening och använda vanliga verb i presens, " Jag går till skolan"
Eleven kan bilda meningar med vanliga verb i olika tempus. Exempel: Du kan skriva meningar med vanliga verb i t ex presens, preteritum. och futurum, till exempel ”Jag gick till skolan.”, ”Jag ska gå till skolan”.
• Eleven kan använda flera olika tempus, men är inte helt säker på användningen. • Eleven kan för det mesta skriva meningar med rätt ordföljd. • Eleven kan korrigera sig själv. Exempel: Du kan använda verb i olika tidsformer (går, gick, har gått och ska gå), men är inte helt säker. När du skriver meningar kommer orden för det mesta på rätt plats. Du kan rätta dig själv.
Aspekt 2
Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift (skriva sammanhängande)
Eleven skriver enkla meningar och använder sambandsord som ”men” och ”och”. Exempel: Du kan själv skriva enkla meningar till en bild, t ex ”Det är en röd boll”.
Eleven kan skriva meningar som bildar en enkel sammanhängande text med tydlig handling. Eleven använder sambandsord som t ex ”eftersom” och ”därför att”. Exempel: Du kan skriva en text själv med en tydlig början, mitt och slut
• Eleven kan skriva sammanhängande texter i olika genrer med genretypiska drag. • Texterna har en tydlig struktur och en fungerande handling. • Eleven börjar använda bisatser. • Eleven använder sambandsord som t ex ”å andra sidan” och ”däremot”. Exempel: Du kan skriva olika typer av texter. Du visar att du kan anpassa ditt skrivande till olika genrer.
Aspekt 3
Förmågan formulera sig och kommunicera i skrift (stavning)
Eleven kan skriva korta ljudenligt stavade ord. Exempel: Du kan stava korta ord, t ex bil, sol, skola och spela.
Eleven kan skriva kända ljudstridigt stavade ord. Exempel: Du kan stava ord som kanske tjej och snäll.
Eleven kan skriva kända, längre, ljudstridigt stavade ord. Exempel: Du kan stava ord som stjärna, människa, också.
Aspekt 4
Ordförråd
Eleven använder ett vardagligt och begränsat ordförråd i sitt skriftspråk. Exempel: Du kan skriva tex ”Flickan är bra”.
Eleven använder ett vardagligt skriftspråk men har ett bredare ordförråd Exempel: Du kan skriva t ex ”Flickan är snäll och vänlig”.
• Eleven har bredd, variation och precision i sitt ordförråd. • Eleven använder mer abstrakta ord i sitt skriftspråk. Exempel: Du kan skriva t ex ”Flickan är omtänksam, förstående och generös”.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: