Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjöar och vattendrag

Skapad 2017-05-24 15:38 i Tjärnaängskolan Borlänge
Eleverna kommer att få arbeta med sjöar och vattendrag genom att: Diskutera Läsa och svara på frågor Se film Skriva en faktatext
Grundskola 4 – 6 Biologi Svenska
Hur kan fiskar andas under vatten? Vad är det för skillnad på en sjö i skogen och en sjö i fjällen? Vilket djur kan gå på vatten? Varför står hägern så stilla i vassen? Detta är alla frågor du kommer få svar på i detta moment.

Innehåll

I detta moment kommer du att får arbeta med sjöar och vattendrag.

Detta gör vi genom att

- läsa texter

- svara på frågor

- diskutera det lästa

- se film

- skriva en fakta text om ett djur eller en växt som lever vid svenska sjöar och vattendrag.

Momentet sambedöms med ämnet svenska.

Uppgifter

 • Fakta om ett djur

 • Sjöar och vattendrag

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Bi
Biologi

Behöver öva mer på
Når målen
God måluppfyllelse
Källkritik
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan använda informationen för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Biologins begrepp
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Människans naturpåverkan och livets utveckling
Du kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan berätta om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Sv Bi
Svenska åk 5

Når ännu ej målet
Når målet
Når målet med marginal
Faktatext
Du kan sammanfatta fakta från flera källor i en tankekarta och utifrån den skriva en fungerande faktatext.
Respons
Du kan kan ge respons till kamraters texter och bearbeta dina egna efter respons av lärare eller kamrat
Berättande text
Du skriver med begripligt innehåll och fungerande struktur (röd tråd och grundläggande stavning och fungerande användning av skiljetecken)
Information och källkritik
Du känner till hur man söker information på Internet och känner till vikten av att tänka kritiskt.
Information
Du kan hämta information från flera källor och sammanställa dessa i en tankekarta och faktatext
Muntlig framställan
Du kan förbereda och genomföra en redovisning av en egen skriven faktatext.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: