Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteDirekt 6L kap 7 Enheter och skala

Skapad 2017-05-24 15:39 i Friskolan Asken Grundskolor
Pedagogisk planering för kap 7: Enheter och skala
Grundskola 6 Matematik

Innehåll

Mål för Kapitel 7: Enheter och skala

När du arbetat med det här kapitlet ska du 

- kunna använda olika enheter för vikt och volym

- kunna använda enheten ton för vikt

- förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar av hastighet

- förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala

Matteord

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matteord (matematiska begrepp): 

milliliter, ml

milli

ton

kubikcentimeter, cm³

kubikdecimeter, dm³

kubikmeter, m³

hastighet, km/h (kilometer per timme)

Lgr 11

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta med matteboken som grund. Vi har genomgångar och var och en arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra för att träna på de moment som kapitlet innehåller. Eleverna kommer att få möjlighet att arbeta med samma moment men på olika svårighetsnivåer.

Bedömning

Om eleven når målen bedöms kontinuerligt under arbetets gång. Efter första delen av kapitlet finns en diagnos vars resultat visar vad som är lämpligt att arbeta vidare med för att utveckla sina kunskaper på bästa sätt. Senare kommer även en provräkning på det vi arbetat med i detta kapitel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Enheter och skala_år6

Enheter och skala

Tid, hastighet, skala, längd, vinkel, vikt och volym
E
C
A
- göra uträkningar och använda METODER som passar för att göra uträkningarna..
ganska bra
bra
mycket bra
- kunna byta mellan olika sätt att beskriva matematiska BEGREPP. Diskutera hur begreppen hänger ihop.
enkelt
utvecklat
välutvecklat
RESONEMANG
ganska bra
bra
mycket bra
KOMMUNIKATION
ganska bra
bra
mycket bra
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: