Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Form och färgtema

Skapad 2017-05-24 16:02 i Pysslingen Förskolor Pomperipossa Pysslingen
I arbetet med matematik kommer barnen ges möjlighet att utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning och tid.
Förskola
Form- och färgtema vt-17

Innehåll

Mål

-Vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att känna igen och benämna former och färger.

-Vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sitt ordförråd, begrepp och intresse för former och färger

 

Detta gör vi för att nå målen

Matematik: Appen CamQuest där barnen får leta former och fotografera. Vi går på formjakt både ute och inne.

Skapande: Ritar och målar formerna, bygger i olika material.

Språk: Vi benämner formernas namn med de matematiska begreppen, vi låter barnen själva benämna.

Lek: Vi benämner och pratar om olika former som vi kommer i kontakt med under hela dagen. Vi leker formlekar.

Naturvetenskap/teknik: Lärplattor med apparna CamQuest och Shapes.

Kultur: Vi bekräftar barnen när de hittar eller benämner olika former. Färg och form på olika språk.

Inflytande: Barnen ges möjligheten att själva vara med och påverka under temats gång, de får berätta vad de vill göra och på vilket sätt.

Vi ser att målet är nått när:

Barnen kan känna igen och benämna formerna och färgerna.

Arbetet för form och färg finns dokumenterat för barnen på avdelningen samt i deras lärloggar.  

Vad säger läroplanen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: