Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Helhetsbedömning spanska för vårtermin- 17 år 8

Skapad 2017-05-25 10:55 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola F – 9 Moderna språk - språkval
Här kommer den samlade bedömningen för vårterminen i år 8

Innehåll

Här kommer den samlade bedömningen för vårterminen i år 8 i de kunskapskrav vi arbetat med under terminen.

 

Resultaten från den tidigare matrisen sammanslås med resultaten från det senaste arbetsområdet och en helhetsbedömning görs av var du ligger nu i slutet av terminen. Det vi arbetat med i det sista området är gerundium, hushållssysslor possessiva pronomen och familjeorden. (Innehållet vi arbetat med i kapitel 11 och 12).

Den muntliga bedömningen kommer dels att vara hur ni presenterar era sketcher nu v. 22 och hur ni deltagit muntligt kontinuerligt under terminen.

Matriser

M2
Helhetsbedömning för vårterminen i år 8

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
Hörförståelse
HörförståelseFörstå och tolka innehållet i talat språk.
Tydligt talat språk och texter som är beskrivande. Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i talat språk i olika situationer.
Förstå talat språk på spanska som handlar om välkända ämnen
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Formulera dig skriftligt
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift
Formulera dig på spanska utifrån de arbetsområden vi berör. Kunna skriva en sammanhängande text om något ämne i arbetsområdet
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta framställningar
Formulera sig och kommunicera i skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen såsom stavning och interpunktion, samt grammatiska strukturer.
Omformulera sig, skriva mer avancerade meningar och rätta till egna skriftliga alster.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka dig muntligt och skriftligt
Formulera sig och kommunicera i tal
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Samtala om och interagera på spanska i välkända ämnen
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Kommentera företeelser där spanska används
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används
Realia. Visa dina kunskaper om de spansktalande länderna och jämföra det med egna erfarenheter,
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Förstå skrift
Läsförståelse Förstå och tolka innehållet i skrivet språk
Tydliga texter som är beskrivande. Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter i olika situationer.
Förstå text på spanska som handlar om välkända ämnen
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer ii enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet ii enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: