Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Write a ghost story

Skapad 2017-05-25 14:59 i Vågbroskolan Söderhamn
Write your own story. Perhaps you are full of ideas what you would like to write about.? Please feel free to make up any story you can think of. Remember it has to be able to be connected to our theme : Body and Soul (one way or the other…) Write at least 200 words.
Grundskola 7 Engelska
How to work: Make sure that you use at least two of the keywords from our theme, horror.

Innehåll

Syfte


Centralt innehåll


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Writing

Skriftliga framställningar i engelska: Produktion

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Språkets omfång & bredd:
* variation, tydlighet, säkerhet * vokabulär, fraseologi, idiomatik
Enkelt: Använder ett mycket grundläggande förråd av ord & enkla fraser.
Relativt varierat: Har tillgång till & kan använda en allt bredare repertoar av grundläggande ord- & satsstrukturer med fraser, korta ordgrupper & fasta uttryck.
Relativt varierat: Har tillgång till & kan använda en allt bredare repertoar av grundläggande ord & satsstrukturer med fraser, korta ordgrupper & fasta uttryck.
Språkets precision:
* begriplighet, exakthet, tydlighet i budskapet * grammatiska strukturer & satsmönster, ordförråd, fraser
Begripligt: Har begränsad kontroll & ett begränsat förråd av ord & enkla fraser. Kan för det mesta göra sig förstådd i korta sekvenser.
Relativt tydligt: Kan använda enkla strukturer & mönster & för det mesta göra sig förstådd.
Tydligt: Kan använda vanliga mönster & strukturer & uttrycka sig förhållandevis exakt. Språket i skrift innehåller få fel som stör kommunikationen (t.ex. sv ord).
Grad av textbindning:
* strukturera budskap & ordna satser * röd tråd, bindeord, pronomen, orsak-följd
Relativt sammanhängande: Kan sätta samman grupper av ord med enkla sambands- eller bindeord som ”men” och ”därför att”, till exempel för att berätta en historia. Det finns försök till en röd tråd.
Relativt sammanhängande: Kan strukturera & logiskt sätta samman en rad kortare, enkla & fristående satser & meningar till ett sammanhängande yttrande. Det finns en röd tråd. Pronomen refererar till sitt huvudord eller till en fras.
Relativt sammanhängande: Kan tydligt strukturera & logiskt sätta samman en rad kortare, enkla & fristående satser & meningar till ett sammanhängande yttrande. Det finns en tydlig röd tråd. Pronomen refererar tydligt till sitt huvudord eller till en fras. Orsaks- och följdförhållanden tydliggörs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: