Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande och estetiska uttrycksformer- förskoleklass

Skapad 2017-05-25 20:47 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
Övergripande strävansmål för skapande och estetiska uttryck i förskoleklass på Fredrika Bremerskolan
Grundskola F Bild
Övergripande mål för skapande och estetiska uttrycksformer för förskoleklass på Fredrika Bremerskolan

Innehåll

Skapande och estetiska uttrycksformer
• Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
• Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
• Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
• Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.


Våra strävansmål:
• Få prova på att skapa genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer
• Känna till och prova olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig
• Kunna tolka och samtala om budskap och innehåll i olika estetiska uttryck
• Kunna använda digitala verktyg och känna till hur de kan användas för framställning av olika estetiska uttryck.

Hur uppnår vi dessa mål?
• Barnen kommer att ges möjlighet att få skapa i de olika estetiska uttrycksformerna. Vi använder bild som ett sätt att sammanfatta det vi läst eller lärt oss och målar/ritar med olika tekniker. Vi sjunger månadssånger, namnsånger, rörelsesånger och dramatiserar sånger. Vi gör olika dramalekar och övar oss i att dramatisera framför andra.
• Eleverna får praktiskt prova att skapa med olika material, redskap och tekniker. Till exempel, lera, färg, papier-maché, naturmaterial.
• Vi tolkar och samtalar om olika estetiska uttryck. Vilka känslor och associationer får vi vid olika sorters musik, bilder osv.
• Vi gör barnen delaktiga i vår digitala kommunikation med föräldrarna, via veckobrev och annan information. Barnen dokumenterar olika saker med kamera.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: