Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brobygge

Skapad 2017-05-26 12:45 i Östad skola Lerum
Ritteknik, skala och modellbygge av ettt hus och en bro. Digitalt och med millimeterpapper, linjal och enkla material.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Utifrån föreläsningar, filmer och bildspel men även genom egna konstruktioner ska vi lära oss mer om brobygge och hållfasthet.

Innehåll

Syfte

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Undervisningen

Utifrån föreläsningar, filmer och bildspel men även genom egna konstruktioner ska vi lära oss mer om brobygge och hållfasthet.

Genomgång av de viktigaste begreppen för alla.
Genomgång av olika tekniker och material.
Handledning under arbetet med skisser, ritningar och modellbyggen.
Diskussioner av skisser och modeller.

Redovisning och Bedömning

Du kommer att få redovisa dina kunskaper genom att designa och bygga en bro i en mindre grupp.Skapa en skiss på ett papper och visa upp den före byggarbetet. Bygg en modell/prototyp av er bro i  trä. Bron ska hålla för 1 kg och ska sträcka sig över en en 30 cm bred "vattendrag".

Bedömning sker enligt förmågorna och det centrala innehållet i teknik. Bedömning sker i den blå matrisen under kunskaper i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: