Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fransk hör- och läsförståelse

Skapad 2017-05-27 00:37 i Irstaskolan Västerås Stad
Här presenteras syfte, kursinnehåll, metoder och bedömning för moderna språk i enlighet med Lgr 2011.
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Att lära sig ett språk innebär att öva sin förmåga att tala språket, skriva språket samt höra och läsa språket.

Innehåll

Uppgift

Reception - hör- och läsförståelse. Läsa och höra samt agera utifrån den aktuella situationen.

 

Syften med ämnet

Eleven ges möjlighet att utveckla sin förmåga att

Undervisningens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna, som t.ex. familj, vänner och skolan.

 • Intressen, vardagliga situationer, personer och platser, som t.ex. fritid, kafébesök, kända personer och grundläggande geografi.

 • Åsikter och känslor, som t.ex. att tala om kärlek och vänskap samt att uttrycka åsikter.

 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används, som t.ex. typisk mat, musik, film, historia och traditioner.

Metoder

 • Vi lyssnar på talat språk från oilka medier.

 • Vi läser texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

 • Vi tränar såväl muntlig som skriftlig kommunikation genom att öva uttal, ord, uttryck och grammatiska strukturer.

 • Vi skriver dialoger och dramatiserar olika situationer tillsammans.

Bedömning

Vid skriftlig och muntlig framställning (produktion) bedöms förmågan att

 • uttrycka sig begripligt och sammanhängande

 • använda ett varierat ordförråd

 • använda språkliga strategier såsom fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Vid läsning och lyssning (reception) bedöms förmågan att

 • förstå innehållet i olika slags texter med varierande svårighetsgrad baserade på aktuellt och känt innehåll

 • se hur fasta språkliga uttryck används i texter (t. ex. artighetsfraser, ordspråk, slanguttryck)

 • använda strategier, som t. ex. användning av hjälpmedel

 • kunna se typiska drag för olika genrer (ex: matrecept, bloggar, tecknade serier, skönlitterära texter, artiklar).

Vid samtal (interaktion) bedöms förmågan att

 • formulera sig begripligt, med varierande ordförråd och sammanhang

 • när det uppstår problem i kommunikationen, välja en strategi som leder samtalet vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2

Matriser

M2
Bedömningsmatris i moderna språk år 6-9

Lyssna och förstå

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
E
C
A
Förmågan att förstå
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Förmågan att visa förståelse
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Läsa och förstå

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
E
C
A
Förmågan att använda strategier för att läsa och förstå
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.

Skriva

 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: