Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 6

Skapad 2017-05-27 10:40 i Irstaskolan Västerås Stad
Under läsåret kommer vi att arbeta parallellt med att läsa, tala och skriva. Med läromedlet Zick Zack som ryggrad arbetar vi för att bli bättre läsare, talare och skribenter.
Grundskola 6 Svenska
Under år 6 ska vi läsa och förstå innehållet, läsa och sammanfatta, läsa och förundras, skriva olika texttyper med bra innehåll och korrekt språk och bli mästare på muntliga presentationer.

Innehåll

Syfte:

"Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket."

Mål:


Läsa:

 • bli säkrare på att läsa, tolka och förstå olika texter 
 • bli medveten om olika lässtrategier
 • kunna läsa "mellan raderna"

Tala:

 • hålla i muntliga presentationer och få lära dig mer om retorikens betydelse
 • kunna argumentera för/mot samt kunna motivera din synpunkt/åsikt


Skriva:

 • utveckla din fantasi när du skriver berättelser
 • bli bättre på att skriva och uttrycka dig skriftligt
 • bli bättre på att bearbeta dina texter utifrån råd och tips
 • bli säkrare på att stava
 • bli säkrare på att använda ordlista
 • kunna skilja på typiska språkliga drag för olika sorters texter, t.ex. berättande-, återberättande-, instruerande och argumenterande texter 
 • kunna använda olika bindeord när du skriver
 • bli säkrare på att använda direkt anföring (talstreck) i ditt fria skrivande

 

Undervisningen:

För att hjälpa dig att nå målen kommer vi att:

 • ha gemensamma genomgångar och diskussioner om ordens stavning och de vanligaste reglerna för stavning
 • arbeta med att slå upp svåra ord i en ordlista
 • arbeta regelbundet med läsförståelse
 • ha muntliga redovisningar inför klassen, både i grupp och enskilt
 • läsa olika sorters texter
 • skriva olika sorters texter

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • skriva olika slags texter
 • bearbeta texter 
 • förstå det du läser 
 • läsa med flyt både högt och tyst i litteratur skrivna för barn och ungdom
 • tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste reglerna för stavning
 • göra en muntlig framställning
 • resonera kring läst litteratur och dra paralleller till dina egna erfarenheter

Matriser

Sv
Kunskapskrav årskurs 6 svenska

Svenska, år 6

F
E - nivå
C - nivå
A - nivå
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar
Har ännu ej uppnått kunskapskraven.
Kan läsa med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt
Kan läsa med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
Kan läsa med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Har ännu ej uppnått kunskapskraven.
Visar grundläggande läsförståelse genom enkla, kronologiska sammanfattningar samt kommentera viktiga delar av texten.
Visar god läsförståelse gnm utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll samt kommentera viktiga delar av texten.
Visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll samt kommentera viktiga delar av texten.
Utifrån egna erfarenheter tolka och föra resonemang om budskap i olika verk
Har ännu ej uppnått kunskapskraven.
Kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Skriva olika slags texter
Har ännu ej uppnått kunskapskraven.
Kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur med viss språklig variation
Kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation
Använda regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
Har ännu ej uppnått kunskapskraven.
Använder grundläggande regler med viss säkerhet
Använder grundläggande regler med relativt god säkerhet
Använder grundläggande regler med god säkerhet
Söka, välja ut och sammanfatta information
Har ännu ej uppnått kunskapskraven.
Kan söka fram information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanfattningen innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp
Kan söka fram information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanfattningen innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Kan söka fram information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanfattningen innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
Kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar, förstärker och levandegör sina texters budskap
Har ännu ej uppnått kunskapskraven.
Gör detta så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt
Gör detta så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt
Gör detta så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande inledning, innehåll och avslutning med anpassning till syfte och mottagare
Har ännu ej uppnått kunskapskraven.
Enkla redogörelser med i huvudsak fungerande struktur med viss anpassning till syfte och mottagare
Kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur med relativt god anpassning till syfte och mottagare
Kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur med god anpassning till syfte och mottagare
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: