👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP biologi årskurs 5 läsåret 2017-2018

Skapad 2017-05-27 16:26 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för biologi under läsåret i årskurs 5
Grundskola 5 Biologi
Så här kommer vi att arbeta med biologi.

Innehåll

Biologi årskurs 5 läsåret 2017-2018

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att använda kunskaper, göra systematiska undersökningar och använda begrepp inom ämnesområdet.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla förmåga att använda sina kunskaper och erfarenheter i biologi

 • Kunna diskutera kring frågor som rör hälsa och framföra och bemöta åsikter med argument kopplade till fakta
 • Kunna beskriva människors beroende och påverkan på naturen
 • Få kunskap om människokroppen ex. kunna placera ut hjärta, lungor, hjärnan, matstrupe, magsäck, tolvfingertarm, tunntarm, tjocktarm och ändtarm
 • Kunna beskriva några olika sjukdomar och hur dessa kan botas
 • Beskriva en människas livscykel
 • Känna till vad som händer i kroppen när en människa kommer in i puberteten samt vad som händer under puberteten

¤ Utveckla förmågan att planera, genomföra och kunna dra slutsatser av olika sorters systematiska undersökningar

 • Få en insikt i äldre tiders naturvetenskap och viktiga upptäckter för människan
 • Självständigt kunna genomföra fältstudier, undersökningar och experiment för att systematiskt undersöka naturen ex. testa kroppens sinnen samt dokumentera dina arbeten på ett tydligt sätt
 • Självständigt söka information och kunna avgöra om informationen samt källan är tillförlitlig samt göra om informationen till dina egna ord

¤ Utveckla förmågan att se ett samband mellan iakttagelse och teoretisk modell samt begrepp

 • Kunna använda ämnesspecifika ord och begrepp på ett relevant sätt ex. cell, atom, molekyl, organ och elektron
 • Kunna beskriva biologiska sammanhang ex. immunförsvaret, andningen, matspjälkningen och cirkulationsorganen och se samband mellan olika funktioner ex. immunförsvaret och blodet
 • Självständigt kunna identifiera och sortera växter, djur och saker i naturen i ex. storleksordning och levande och inte levande 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Ord och begrepp samt kunskaper i biologi
 • Naturen och människan
 • Hållbar utveckling
 • Människokroppen
 • Sinnena
 • Puberteten
 • Sjukdomar
 • Samband i naturen
 • Allemansrätten
 • Friluftsliv
 • Växter och djur
 • Äldre tiders naturvetenskap och upptäckter
 • Göra undersökningar och söka information
 • Observationer
 • Fältstudier
 • Experimentera
 • Diskutera, reflektera och argumentera
 • Film
 • Läsa, skriva och rita

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Arbeta inomhus och ute
 • Observationer
 • Fältstudier
 • Laborera
 • Utgå från elevernas frågor
 • Ämnesövergripande
 • Digitala verktyg

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Använda kunskaper inom ämnesområdet
 • Göra systematiska undersökningar
 • Använda begrepp inom ämnesområdet

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt).

Bedömningen redovisas i matris Biologi bedömningsmatris årskurs 5 läsåret 2017-2018, och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6