Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk

Skapad 2017-05-28 00:23 i Västerholm Grundskolor
Vi kommer att arbeta med detta område i 6 veckor.
Grundskola 4 Matematik
Du får bekanta dig med bråk i matematikens värld. Du får träna dig att läsa och skriva bråk och jämföra några vanliga bråk.

Innehåll

Syfte

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

 • kunna läsa och skriva bråk, till exempel en halv, en fjärdedel, en tredjedel .......
 • kunna avläsa och bilder av bråk.
 • veta hur många delar det går på en hel.
 • kunna storleksordna bråk, till exempel 1/5   2/5   4/5  och   1/4    1/3    1/2. 

Så här ska vi arbeta

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner utifrån detta arbetsområde .
 • Färdighetsträning sker i MatteBorgen 4B och i arbetshäften.
 • Vi kommer att arbeta med olika praktiska övningar  och problemlösningar under lektionerna.  
 • I slutet av arbetsområdet i gröna kursen görs en diagnos.
 • Eleverna som klarar sig bra på diagnosen kommer att jobba vidare i kapitlet med röda kursen , medan andra elever som inte klarar sig bra på diagnosen jobbar vidare med blåa kursen. 
 
 

Bedömningen

Bedömningen utgår från : 

 • Din förståelse för ord och begrepp som rör tal i bråkform t.ex hel, halv, tredjedel, störst bråk, minst bråk....... 
 • Din förmåga att kunna läsa och skriva tal i bråkform. 
 • Din förmåga att kunna avläsa bilder av bråk. 
 • Din förmåga att kunna storleksordna bråk. 
 • Din förmåga att resonera och ställa frågor utifrån de arbetsområden som vi arbetar med. 
 • Din förmåga att kunna arbeta med problemlösningar som rör detta arbetsområde. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bråk

Begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa och skriva bråk
Du kan läsa enkla bråk tex (en fjärdedel, en åttondel)
Du kan läsa bråk där delarna är flera än en tex två femtedelar.
Du kan mycket bra läsa alla bråk som vi arbetar med.
Matematiska begrepp som rör bråktal
täljare, nämnare,hel, halv,tredjedel,fjärdedel,femtedel,sjättedel, åttondel,niondel, tiondel,störst bråk och minst bråk
Du visar ganska bra förståelse för begreppen som rör detta arbetsområde. Du kan till en viss del använda dessa begrepp.
Du visar bra förståelse för begreppen som rör detta arbetsområde. Du kan relativt väl använda dessa begrepp.
Du visar mycket bra förståelse för begreppen som rör detta arbetsområde. Du kan väl använda dessa begrepp i olika situationer och sammanhang på väl fungerande sätt.
Avläsa bilder av bråk
Du kan avläsa enkla bilder av bråk.
Du kan bra avläsa bilder där flera delar finns med.
Du kan mycket bra avläsa bilder där flera delar finns med.

Metod

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jämför bråk
Du kan storleksordna bråk där delen alltid är en.
Du kan storleksordna bråk där det hela är samma tex tre femtedelar, sju femtedelar och två femtedelar.
Du kan väl storleksordna bråk när både täljare och nämnare varierar tex. 2/4 1/3 5/6.

Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om detta arbetsområde bråk .Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problem.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om detta arbetsområde bråk.Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problem
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om om detta arbetsområde bråk. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problem.

Resonemang

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du för ett enkelt resonemang om sambandet mellan olika ord och begrepp som detta arbetsområde handlar om, båda skriftligt och muntligt. Du kan även argumentera till viss del för rimligheten i ditt resultat.
Du för ett utvecklat resonemang om sambandet mellan olika ord och begrepp som detta arbetsområde handlar om, båda skriftligt och muntligt. Du kan även argumentera ganska väl för rimligheten i ditt resultat.
Du för ett välutvecklat resonemang om sambandet mellan olika ord och begrepp som detta arbetsområde handlar om, båda skriftligt och muntligt. Du kan argumentera väl för rimligheten i ditt resultat.

Kommunikation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Redovisningen är kortfattad och därför svår att följa. Det Matematiska språket är enkelt och till viss del anpassat till sammanhanget.
Redovisningen är möjlig att följa men kan innehålla mindre oklarheter. Det matematiska språket är godtagbart och förhållandevis väl anpassat till sammanhanget..
Redovisningen är tydlig och lätt att följa, och det matematiska språket är korrekt och väl anpassat till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: