Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vilken växt? åk 5 Vt-17

Skapad 2017-05-28 08:34 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Biologi
Botaniska trädgårdens växttävling 2017.

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig namn på 64 olika slags växter. 

Innehåll

Kunskap om olika växtarter, fotosyntes, växters och djurs livsprocesser.

 

Genomförande

Du ska göra en egen digital flora på iPad med bilder på de växtarter som är med i Botaniska trädgårdens tävling. Varje vecka presenteras ett antal växter vid genomgång och sedan arbetar du självständigt med dem. Du ska också så fröer och göra några experiment som förklarar växternas liv.   

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper under arbetets gång. Arbetet avslutas med deltagande i Botaniska trädgårdens tävling.

Elevinflytande

Du väljer hur du vill utforma bilderna i din digitala flora .

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Biologi
Förmågan att beskriva, förklara och se samband
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: