👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP fysik årskurs 5 läsåret 2017-2018

Skapad 2017-05-28 10:27 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för fysik under läsåret i årskurs 5
Grundskola 5 Fysik
Så här kommer vi att arbeta med fysik.

Innehåll

Fysik årskurs 5 läsåret 2017-2018

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att använda kunskaper, göra systematiska undersökningar och använda begrepp inom ämnesområdet.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla förmåga att använda sina kunskaper och erfarenheter i fysik

 • Få en insikt i olika fysikaliska fenomen och hur dessa kan användas ex. magneter och elektriska kretsar
 • Kunna beskriva olika fysikaliska samband ex. magneter och elektriska kretsar  
 • Samtala och diskutera och kunna ge förslag på förbättringar genom att använda kunskaper och erfarenheter
 • Känna till olika upptäckter som gjort skillnad för människan och kunna förklara hur det påverkat människans liv
 • Känna till och använda ämnesspecifika ord och begrepp ex. elektromagnet, isolator och vakuum

¤ Utveckla förmågan att planera, genomföra och kunna dra slutsatser av olika sorters systematiska undersökningar

 • Självständigt kunna planera och genomföra olika undersökningar ex. med magneter och elektricitet och jämföra och utvärdera dina resultat
 • Redogöra för hur olika kulturer kan beskriva och förklara olika fenomen
 • Genomföra olika tester och använda olika mätinstrument samt kunna förklara vad det är som ska testas, hur testet blir rättvist och om det är mätbart
 • Göra tydliga redovisningar på dina undersökningar och arbeten med tabeller, bilder eller skriftliga rapporter

¤ Utveckla förmågan att se ett samband mellan iakttagelse och teoretisk modell samt begrepp

 • Kunna välja energikällor och färdmedel utifrån miljöpåverkan och andra faktorer som tid och säkerhet och sedan koppla ställningstagandet till dina kunskaper och erfarenheter inom ämnesområdet
 • Känna till och beskriva olika väderfenomen
 • Se hur olika tidmätningar kan gå till som solur och atomur
 • Självständigt kunna söka och använda information genom att anpassa den till sammanhanget samt kunna avgöra tillförlitligheten hos källa och information 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Ord och begrepp samt kunskaper i fysik
 • Energi och energikällor 
 • Färdmedel
 • Olika väder
 • Elektricitet
 • Magnetism
 • Upptäckter som gjort skillnad
 • Göra undersökningar och söka information
 • Observationer
 • Fältstudier
 • Experimentera
 • Diskutera, reflektera och argumentera
 • Film
 • Läsa
 • Skriva och rita

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Arbeta inomhus och ute
 • Observationer
 • Fältstudier
 • Laborera
 • Utgå från elevernas frågor
 • Ämnesövergripande
 • Digitala verktyg

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Använda kunskaper inom ämnesområdet
 • Göra systematiska undersökningar
 • Använda begrepp inom ämnesområdet

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt).

Bedömningen redovisas i matris Fysik bedömningsmatris årskurs 5 läsåret 2017-2018, och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6