Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter

Skapad 2017-05-28 11:33 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 4 Biologi
Vi kommer under vårterminen jobba med att lära sig mer om växternas utseende och hur de kan föröka sig.

Innehåll

Detta kommer vi att göra:

Eleverna kommer att få, i skogen leta upp blommor och beskriva dem med de naturvetenskapliga ord vi pratat om.

Eleverna kommer att läsa i faktaböcker om hur växter förökar sig.

Vi kommer att se på olika filmer kring hur djuren hjälper till med växternas befruktning.

De kommer att undervisas om fotosyntesen.

 

Eleverna kommer att bedömas på följande saker:

Hur väl de kan beskriva en blomma och använda sig av de naturvetenskapliga ord vi pratat om.

Hur väl de kan ta till sig naturvetenskapliga texter och använda sig av informationen i texten till att dels skriva egna texter men också dra egna  slutsatser och redogöra för vad texten handlar om .

Hur väl de kan redogöra för hur olika växter är uppbyggda och hur de kan föröka sig.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
    Bi  4-6
  • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
    Bi  4-6
  • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
    Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: