Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 4B kap 6-7

Skapad 2017-05-28 17:56 i Hällaryds skola Karlshamn
Grundskola 4 Matematik
I de här kapitlen arbetar du med Tid och temperatur samt Addition och subtraktion.

Innehåll

Kursplanens syfte

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

Konkretisering av syfte

I kapitel 6 utvecklar du förmågan att:

 • använda och jämföra enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
 • läsa och skriva datum
 • leta reda på uppgifter i almanackan
 • avläsa klockan och skriva klockslag med siffror
 • läsa av termometern
 •  


I kapitel 7 utvecklar du förmågan att:

 • avrunda till närmaste tiotal, hundratal och tusental
 • addera och subtrahera inom talområde 0-10 000

Arbetssätt / Undervisning

Du kommer att arbeta med materialet MatteBorgen.
Vi kommer ha gemensamma genomgångar då det är viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och lösningsmetoder.
Du arbetar enskilt och ibland i par med uppgifterna i boken.
Du gör praktiska övningar kopplade till de konkreta målen tex spel.
Efter varje kapitel gör du en diagnos. Diagnosen visar vilket av de två spåren (det röda eller blå) du ska arbeta vidare med.
Arbetet avslutas med en provräkning.

Bedömning / Dokumentation

I matrisen ser du vilka förmågor du nått godtagbara kunskaper i.
Bedömningen sker under lektionerna samt hur ditt resultat är på diagnoserna och provräkningen.
Bedömningen dokumenteras i Unikum.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MatteBorgen 4A kap 6-7

6. Tid och temperatur
Du kan använda och jämföra enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
Du kan läsa och skriva datum
Du kan leta reda på uppgifter i almanackan
Du kan avläsa klockan och skriva klockslag med siffror
Du kan läsa av termometern
7. Addition och subtraktion
Du kan avrunda till närmaste tiotal, hundratal och tusental
Du kan addera och subtrahera inom talområde 0- 10 000
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: