Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avfallshantering

Skapad 2017-05-28 18:18 i Fårdala skola Tyresö
Grundskola 4 Teknik

Hur sorterar man soporna idag?

Hur sorterade man sopor förr?

Hur sorterar man sopor i framtiden?

Innehåll

Syfte

Din förmåga att

 • föra enkla och till viss del underbyggda
  resonemang dels kring hur några
  föremål eller tekniska system i samhället har
  förändrats över tid och dels kring tekniska
  lösningars fördelar och nackdelar för individ,
  samhälle och miljö.
 • göra utvecklade digital dokumentationer
  av arbetet med skisser, modeller eller
  texter där intentionen i arbetet är relativt väl
  synliggjord

 

 

Konkretisering av mål

Vi deltar i Batterijakten.

Vi ser filmer.

Vi städar med klassen under Håll Sverige rent dagarna i kommunen.

Vi besöker kommunens Kretsloppscentralen Petterboda och får en guidning om varför och vad som händer med det avfall som lämnas där.

Vi intervjuar en äldre person som berättar om hur sopor hanterades förr?

Vi lär oss om programmeringsprogrammet scratch och får själva göra ett försök till spel som handlar om sophantering.

Vi redovisar våra kunskaper i ett PowerPiont dokument.

 

 

 

 

 

Bedömning - se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Avfallshantering år 4

Godtagbara kunskaper
--------------högre--------------------------
----------------------------------------->
Din förmåga att
göra utvecklade digitaldokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord
Eleven gör enkla digitaldokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade digitaldokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord
Eleven gör välutvecklade digitaldokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Din förmåga att
föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö...
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Din förmåga att
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade digitala modeller.
Din förmåga att
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: