👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmen Narnia

Skapad 2017-05-28 18:31 i Nolhagaskolan Alingsås
Genom filmen Narnia tränar du hörförståelse, ordföråd och diskussion kring symboler och budskap. Efter att ha sett filmen tränar du din muntliga förmåga eller din skrivförmåga genom att göra en muntlig inspelning eller skriftlig inlämning.
Grundskola 8 Engelska
Genom filmen Narnia tränar du hörförståelse, ordföråd och diskussion kring symboler och budskap. Efter att ha sett filmen tränar du din skrivförmåga genom att göra en skriftlig inlämning.

Innehåll

Ämne: Filmen Narnia ( Formell del ) 

Syfte:

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.

Kunskapskrav:

Kopplingar till läroplan

 • En  A 9
  Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
 • En  A 9
  Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  A 9
  I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
 • En  A 9
  Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
 • En  A 9
  I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

 

Ämne: Filmen Narnia ( Elevdel )

Arbetsområde:Filmen Narnia

Genom att titta på Narnia får du träna på att förstå talad engelska. Med utgångspunkt från filmens handling får du diskutera kring symboler och budskap. Du ökar ditt ordföråd genom att lära dig ord som används i filmen.

Konkreta mål:

Målet är att du lär dig nytt ordförråd så att du kan skriva och reflektera kring filmens handling, budskap och symbolik.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma hur väl du kan skriva och reflektera kring filmens handling, budskap och symbolik samt hur korrekt du kan uttrycka dig skriftligt.

Undervisning:

Introduktion; Vi pratar om bakgrunden till filmen och författaren C S Lewis. Vi ser filmen tillsammans och pratar om det vi sett efter varje avsnitt. Du tränar ordförråd till varje avsnitt. Efter att vi sett filmen gör du ett skriftligt arbete och lämnar in på Unikum för bedömning. Under lektionerna får du mer material som hjälper dig att genomföra uppgiften.

Uppgifter

 • Narnia - filmredovisning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9

Matriser

En
ENG skriftlig produktion

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
KUNNA FORMULERA SIG
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
relativt varierat, tydligt och sammanhängande
GÖRA FÖRBÄTTRINGAR
enkla
välgrundade
välgrundade
UTTRYCKA SIG
enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
tydligt och med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
DISKUTERAR INNEHÅLLET
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
GÖRA JÄMFÖRELESER
med egna erfarenheter och kunskaper
enkla
välutvecklade
välutvecklade och nyanserade