Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Re: Kristendom vt17

Skapad 2017-05-29 08:57 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 Religionskunskap
Kristendomens budskap

Innehåll

 

Arbetssätt

I detta arbetsområde jobbar vi med öppna frågor för att träna förmågan att söka information. 

Vi inriktar oss på kristendomens budskap och kristendomens inriktningar. 

Arbetsområdet avslutas med ett muntligt "prov" i grupp. Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda kunskaper om kristendomen. Att kunna förklara hur handling hänger ihop med tro är en del av detta. Exempel: Dopet 
 • resonera kring etisk ställningstaganden.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9

Matriser

Re
Kristendom

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Dina kunskaper om centrala begrepp och tankegångar
Du har grundläggande kunskaper om kristendomen. Du beskriver centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom kristendomen.
Du har goda kunskaper om kristendomen. Du visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom kristendomen.
Du har mycket goda kunskaper om kristendomen. Du visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom kristendomen.
Etik
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang och använder etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använder etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använder etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: