Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare åk 8

Skapad 2017-05-29 10:41 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Mallen är framtagen av en arbetsgrupp i Lund och har provats, utvärderats och reviderats under vt-11. LPP Mall 1 ska ses som ett kvalitetssäkrat förslag och en möjlighet i arbetet med planering utifrån Lgr11.
Grundskola 7 Svenska
Vi läser och skriver deckare.

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområdet

"En mörk och lång natt med piskande regn var att vänta. Ingen i den lilla familjen ville gå ut med den ylande gråa hunden som behövde göra sina behov. Alla fyra stod tvekande vid dörren med darrande knän och likbleka ansikten, skräckslagna för vad som väntade därute. Enligt media så hade mördaren redan stuckit ihjäl tre personer samma kväll. Plötsligt ..."

Du ska skriva en egen deckare genom att använda alla dina sinnen (se, känna, höra, lukta, smaka). Du kommer att få tips på hur du kan beskriva olika känslor för att göra din text mer spännande eller skrämmande.

Mål

Du ska utveckla din förmåga att läsa och analysera böcker inom genren deckare. Du ska utveckla ditt skrivande inom genren.

Arbetssätt

Du ska läsa, skriva och samtala. 

Redovisningsform

Du läser  "Förföljaren" av Magnus Nordin,  analyserar, svarar på bokfrågor och diskuterar under boksamtalen. På lektionerna skriver du en deckarnovell och ger respons på andras noveller.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din analys av deckaren vi läst. Din deckarnovell kommer jag också att bedöma.

Reflektion

Vad kan du om genren deckare sedan tidigare? Vilka genomgångar önskar du? Vad ska du tänka på för att utveckla ditt sätt att skildra personer, miljöer, handlingen?

Styrdokumenten:

Övergripande mål och riktlinjer

Beskriver undervisningens inriktning - citat från Lgr-11 kap 2

Syfte

Kunskapskrav

Citat från kursplanerna Lgr-11. Här kan du som lärare hämta begrepp från de olika ämnenas kursplaner - KUNSKAPSKRAV.

Centralt innehåll

Citat från kursplanerna Lgr-11. Här kan du som lärare hämta begrepp från de olika ämnenas kursplaner under rubriken CENTRALT INNEHÅLL.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: