Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Optik + ögat Åk 9 vt-17

Skapad 2017-05-29 11:27 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Fysik Biologi

Ljuset - En gåta som fysiken inte riktigt har löst! Dock har vi skapat modeller för ljus som kan hjälpa oss att förklara varför skuggor uppkommer och vad som händer då ljuset träffar ytor av olika material. Den kunskapen har använts i krig, forskning om cellen och sökandet i universum. Kunskap som hjälpt dig och hela mänskligheten.

Innehåll

Mål

Genom gemensam laboration ska vi utveckla vår förmåga och förståelse för hur man genomför en systematisk undersökning.

Arbetets innehåll

Vi ska arbeta med att skapa förståelse för hur:
- ljuset utbreder sig
- vad en ljuskälla är
- hur och varför skuggor uppkommer
- hur man kan rita avbildningar
- vad som händer när ljuser träffar plana och buktiga speglar
- hur linser och ytor ändrar ljusstrålars riktning när de passerar
- ljuset genom ögat (Bi/Fy)
- ögats uppbyggnad, synfel, hur de kan avhjälpas (Bi/Fy)
- ljus i teknikens tjänst
- förklaring av vad ljus är
- förklara varför föremål har olika färg

Arbetssätt och redovisningsform

Ni kommer själva få möjlighet att göra egna undersökningar i grupp.
Vid genomgångar kommer vi hjälpas åt att skapa förståelse för ljusets egenskaper och fysikaliska fenomen.

Avsnittet ska redovisas genom laborationsrapport och kunna förklara vardagliga företeelser och koppla det till ljusets egenskaper.

 

Visa din kunskap - Bedömning

I bedömningen ingår att du ska kunna genomföra laborationer och dokumentera dem, kunna använda fysikens begrepp för att kunna föra resonemang om ljusets olika fenomen.  

Reflektion

Hur har du bidragit till genomförandet och utvecklandet av systematisk undersökningar?
Hur har du arbetat med din faktainlärning för att kunna föra egna resonemang kring ljusets förklaring av fysikaliska fenomen?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy Bi
Optikmatris

Når ej lägsta nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Fy Aspekt 11
Optik
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Fy Aspekt 14
Upptäckter
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Bi Aspekt 11
Ögat
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: