Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk - förmågan att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften åk 4-9 VT 17

Skapad 2017-05-29 11:29 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Svenska som andraspråk - förmågan att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften åk 4-9
Grundskola 4 – 9 Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk - förmågan att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften åk 4-9

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att

  • du kan läsa med flyt
  • du förstår det du läser

Centralt innehåll

  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.
  • Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet
  • Sambandet mellan ljud och bokstav
  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna
  • Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse

 

 

Redovisning och bedömning

Redovisning samt bedömning sker kontinuerligt under tiden i förberedelseklass. Denna bedömning är en summering av var eleven befinner sig just nu.

Matriser

SvA
Svenska som andraspråk - förmågan att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften åk 4-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Förmågan att läsa med flyt
Eleven kan läsa två- eller flerstaviga ljudenligt stavade ord och korta meningar. Eleven känner igen ordbilder av frekventa ord. Exempel: Du kan läsa en bilderbok med få och korta meningar. Du läser direkt ordbilder av vanliga småord, till exempel ”men”, ”den”, ”vi”.
Eleven kan läsa både ljudenligt stavade och kortare ljudstridigt stavade ord. Exempel: Du kan på egen hand läsa en längre text med färre bilder. Du kan läsa ord som inte stavas som de låter, till exempel ”också”, ”kanske”, ”snäll”, ”sjuk”.
Eleven kan läsa flytande, fastnar ibland på ljudstridigt stavade, okända, längre ord. Exempel: Du kan med flyt läsa en längre text med få eller inga bilder.
Aspekt 2
Förmågan att analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, samt förstå innehållet
Eleven kan läsa enkla meningar och förstå dem. Exempel: Du läser texter med korta meningar och förstår innehållet med hjälp av till exempel bilder. Du kan svara på enkla frågor om det du läst.
Eleven kan läsa meningar och korta texter och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt. Eleven kan använda olika hjälpmedel för att slå upp nya ord. Exempel: Du läser enkla hela stycken och kan samtala om texten med hjälp av frågor. Du kan använda olika hjälpmedel för att ta reda på nya ords betydelse.
Eleven kan: • kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet i en längre text/bok • på ett enkelt sätt visa grundläggande läsförståelse. • förstå textens syfte, tolka och dra slutsatser (analysera) • med hjälp av olika hjälpmedel slå upp nya ord. Exempel: • Du kan berätta om det du läst samt förklara ord som är speciella för texten/ämnet. • Du visar att du kan tolka, och dra slutsatser (analysera) en text genom att svara på frågor om texten. • Du kan använda olika hjälpmedel för att ta reda på nya ords betydelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: