Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Åk 5 VT-17

Skapad 2017-05-29 11:31 i Kommunövergripande grupper FG Kungsbacka Förskola & Grundskola
Svenska
Grundskola 5 Svenska
I svenska skall vi läsa, skriva och kommunicera med varandra.

Innehåll

Vad säger läroplanen om syftet med undervisningen i svenska?

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Kunskapskrav

Läsa

 • Kunna använda olika lässtrategier.
 • Kunna läsa en skönlitterär bok anpassad till åldern.
 • Kunna läsa olika sorters texter för barn med flyt.
 • Kunna redogöra för innehållet i läst text som faktatexter, skönlitterär text och tidningartiklar.
 • Kunna läsa "mellan raderna" och dra slutsatser.

 Skriva

 • Ha en läslig handstil.
 • Kunna några grundläggande stavningsregler.
 • Kunna använda stor bokstav korrekt.
 • Kunna använda punkt, frågetecken och utropstecken.
 • Kunna skriva olika typer av texter som berättelser, argumenterande och förklarande text samt bearbeta dessa.
 • Kunna skriva gestaltande.
 • Kunna använda sig av olika slags sambandsord när man skriver en text.
 • Kunna använda sig av en någon strategi t.ex. tankekarta eller en lista för att få en "röd tråd" i texter.
 • Ge respons på andras texter.

Tala, lyssna och samtala 

 • Kunna delta i samtal, föra fram en åsikt och argumentera på ett lugnt och sakligt sätt
 • Kunna framföra en grupps åsikt
 • Kunna redovisa ett arbete muntligt med hjälp av stödord

  Grammatik

  • Känna till några ordklasser och deras funktioner.
  • Kunna använda sig av presens och preteritum.
   Känna till huvudsats och bisats

  Undervisning

  • Läsa
  • Faktatexter i samband med övriga skolämnen.
  • Tyst läsning av egen vald bok.
  • Svansläsning eller annan högläsning

   Skriva:
  • Lektioner i olika sorters textskrivande t.ex. återberättande, förklarande, beskrivande, faktatexter, berättande.
  • Träning av stavningsregler och meningsbyggnad..

   Tala, lyssna och samtala:
  • Samtal vid lösande av uppgifter i grupp.
  • Presentationer av arbeten.


   Grammatik
  • Genomgångar och övningar om språklära.

  Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
   Sv
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
   Sv
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
   Sv
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
   Sv

  Matriser

  Sv
  Svenska Åk 5 Vt-17

  Läsning

  Nivå 1
  Nivå 2
  Nivå 3
  Läsa med flyt
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Läsförståelse
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
  Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Budskap och upplevelse
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

  Skriva

  Nivå 1
  Nivå 2
  Nivå 3
  Skriva texter
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
  Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Skrivregler
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Berättande texter
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
  De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Ge omdömen om och bearbeta text
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

  Tala

  Nivå 1
  Nivå 2
  Nivå 3
  Samtala
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Muntliga redogörelser
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: