👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mäta rätt är lätt?

Skapad 2017-05-29 15:11 i Brearedsskolan Halmstad
Den här planeringen utgår från kapitel 8-10 i Prima matematik 1B
Grundskola 1 Matematik
Är en liter cola lika mycket som tio deciliter vatten? Varför blir det inte lika blött om man spiller ut en deciliter vatten som om man spiller ut en liter vatten? Är du en eller två meter lång eller något mitt emellan? Kluriga frågor? Häng med när vi jobbar med det så kanske du hittar svaren.

Innehåll

Våra mål  

Du ska:

- kunna uppskatta sakers och sträckors ungefärliga längd i hela centimeter och meter.

- kunna mäta sakers och sträckors längd i hela centimeter och meter.

- kunna några matematiska begrepp som har med längd att göra t ex längst, kortast, högst och lägst.

- prova att mäta med gamla och nya metoder och jämföra dem.

 

Så här arbetar vi 

Vi kommer att:

 • Göra olika praktiska övningar och undersökningar
 • Diskutera
 • Titta på olika filmer
 • Arbeta i par och enskilt
 • Använda olika hjälpmedel för att mäta

 

Bedömning  

Du visar att du når målen genom att:

 

Godtagbara kunskaper

- kunna tala om vilken av olika långa linjer som är den längsta och den kortaste.

- kunna, med hjälp av en meterlinjal, mäta upp ena långsidan av kingplanen och redovisa i hela meter.

- kunna, med hjälp av måttband, mäta upp din GOTD-bok och redovisa i hela centimeter.

- gissa längden på uppritade sträckor och då gissa med rimlighet.

 

Mer än godtagbara kunskaper

- kunna tala om även vilken linje som är näst längst och näst kortast.

- med en meterlinjal mäta upp långsidan på kingplanen och redovisa resultatet i meter och decimeter/centimeter/halva meter.

- med ett måttband mäta upp din GOTD-bok och redovisa resultatet i centimeter och millimeter/halva centimeter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Mäta rätt är lätt?

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mäta
talar om vilken av olika långa linjer som är den längsta och den kortaste.
talar om även vilken linje som är näst längst och näst kortast.
Mäta
mäter upp ena långsidan av kingplanen och redovisar i hela meter.
- redovisa längden på långsidan på kingplanen i meter och decimeter/centimeter/halva meter.
Mäta
mäter upp GOTD-boken och redovisa i hela centimeter.
redovisar längden på GOTD-boken i centimeter och millimeter/halva centimeter.
Mäta, rimlighet
gissar längden på uppritade sträckor med rimlighet.