Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 7-9 Lera-papper mm relief

Skapad 2017-05-29 15:35 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Bild
Eleverna arbetar med förenklade former i reliefarbete, material aluminiumfolie, gips.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du ska

● prova på att arbeta med lera och skapa en relief.

● få kunskaper om arbetstekniken, hur man kan använda sig av olika verktyg.

Följande uppgifter ska du göra:

1. skapa en relief

2. gestalta reliefens yta

Inlämning.

 

 

Efter kursen ska du kunna...

Du ska
● veta vad en relief är

● kunna skapa en relief i lera, papper mm med enkel arbetsteknik

 

Kunskapskrav

E: Du har skapat en relief i lera (upphöjda och nedsänkta delar) med i stort sett fungerande teknik. Du har använt en  fungerande teknik till reliefarbetet.

C: som E, dessutom: Genomgående fungerande teknik (du undviker luftbubblor, sprickor, kan sätta ihop olika delar med mjuk lera på ett hållbart sätt samt blir jämn.

A: som C, dessutom: Komplexare gestaltning, egna idéer, samstämmig helhet i bildkompositionen.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
    Bl  7-9
  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
    Bl  7-9

Matriser

Bl
Arbetsmatris i bild F-9, (arbetsprocessen)

Underkänd nivå
Grundläggande nivå
Ganska avancerad nivå
Avancerad nivå
.
Handledning, stöd och instruktion
Har svårigheter att arbeta efter instruktioner. Behöver kontinuerligt stöd och handledning.
Arbetar till viss del efter instruktioner. Behöver ibland stöd eller handledning.
Arbetar oftast efter och tillämpar viss tidigare instruktion. Behöver sällan stöd eller handledning.
Arbetar alltid efter instruktioner och tillämpar även tidigare information och handledning.
Kreativitet och självständighet
Saknar egna idéer och har svårt att lösa praktiska problem.Visar inget eget initiativ.
Har ibland egna idéer och l visar ibland eget initiativ och ansvar. Visar viss självständighet i sitt arbete.
Utgår oftast från egna idéer och visar oftast eget initiativ och ansvar. Visar oftast självständighet i sitt arbete.
Utgår alltid från egna idéer och visar alltid eget initiativ och ansvar. Arbetar helt och hållet självständigt.
Materiel, tekniker och metoder
Har svårt att använda passande materiel, teknik och metod.
Kan ibland använda passande materiel, teknik och metod.
Kan oftast använda passande materiel, teknik och metod
Kan alltid använda passande materiel, teknik och metod.
Färg, form, komposition och helhet.
Har svårighet att anpassa färg och form till en helhet
Kan ibland anpassa färg, och form till en helhet
Kan oftast anpassa färg, och form till en helhet
Kan alltid anpassa färg och form till enl helhet på ett uttrycksfullt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: