Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Manga

Skapad 2017-05-29 17:47 i Resursenhet Eksätra Uppsala
En kurs i japansk serieteckning
Grundskola 8 – 9 Bild
Den här kursen lär dig grunderna i mangastilen, i en serie övningar får du lära dig teckna de viktigaste egenskaperna såsom ögon, hår, kläder och tillbehör samt delar som förstärker mangakaraktärernas personlighet. Du får även lära dig hur du använder ljus och färg för att få den rätta mangakänslan samt vilka verktyg och material du ska använda för att få det bästa resultatet.

Innehåll

Syfte:

Långsiktiga mål

Centralt innehåll:

Kunskapskrav:

Undervisning/arbetssätt

Introduktion runt Mangaseriens historia, uppkomst samt utveckling.

Vi kommer att titta på vad som är typiskt för figurerna och hur de är utformade.

Genomgång av figurernas utseende som anatomi, ansikte, ögon o.s.v. men även hur man får fram olika ansiktsuttryck och ger figurerna personlighet.

Praktiskt arbete genom att skapa sin egen mangafigur med de typiska dragen och attributen.

Individuell skriftlig presentation av sin mangafigur med tillhörande "storyidé".

Bedömning

Se matris.

Uppgifter

 • Manga

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 9

Matriser

Bl
Manga

Redskap för bildframställning.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda färg, form och komposition.
Jag kan göra enkla kompositioner samt färgval, anpassa proportioner och se helhet och detaljer med stöd och hjälp av läraren.
Jag kan självständigt anpassa och se helhet kontra detaljer samt välja färgsättning och testa olika bildkompositioner.
Jag kan självständigt och medvetet välja olika bildkompositioner genom att anpassa proportioner, färgval och förstår hur detaljerna påverkar en bilds helhetsintryck.
Hantera verktyg och material.
Jag kan med hjälp utföra enkla bildarbeten med olika material och tekniker, men kan ibland behöva genomarbeta uppgifterna mer för att uppnå bättre resultat.
Jag kan själv utföra ett färdigt bildarbete med gott resultat och viss hantverksskicklighet i olika tekniker och material.
Jag kan självständigt utföra färdiga bildarbeten med stor hantverksskicklighet i de flesta material och tekniker.

Bildframställning

Presentationer av eget bildskapande.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förklara och motivera.
Jag kan med stöd på ett enkelt och grundläggande sätt berätta, beskriva och förklara min bild.
Jag kan själv på ett utvecklat sätt beskriva och berättar om min bild, samt motivera mina val i bildframställningen.
Jag kan självständigt på ett väl utvecklat sätt förklara och berätta om min bild, samt motivera mina val med ämnestypiska ord och begrepp.

Bildanalys

Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Göra kopplingar och beskriva.
Jag kan med stöd på ett enkelt, grundläggande sätt med utgångspunkt från japanska mangabilder se, visa på och göra vissa kopplingar till mitt eget bildskapande.
Jag kan själv föra ett utvecklat resonemang, där jag med utgångspunkt från japanska mangabilder kan se, visa på och göra kopplingar till mitt eget bildskapande.
Jag kan självständigt på ett väl utvecklat sätt föra ett resonemang, där jag med utgångspunkt från japanska mangabilder kan se, visa på och göra tydliga kopplingar till mitt eget bildskapande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: