Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva noveller

Skapad 2017-05-29 18:11 i Österslättsskolan Karlshamn
Du läser noveller från olika tidsperioder och arbetar med uppgifter till. Därefter planerar du och skriver en egen novell, enligt novellreceptet.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi läser noveller från olika tider samt pratar och skriver om dem. Vi går igenom "novellreceptet". Eleven planerar och skriver en egen novell.

Innehåll

Syfte

 • Formulera dig i skrift.
 • Anpassa språket efter olika syften , mottagare och sammanhang.
 • Följa språkliga normer.

Centralt innehåll

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man . . . tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med stavningsregler och skiljetecken.

Konkretisering

 • Genomgång av och arbete med noveller
 • Arbete med hur man bygger upp sin text med hjälp av struktur och detaljer.
 • Att efter respons, bearbeta och förbättra sin text

Genomförande

 • Vi går igenom vad som är typiskt för en novell och därefter läser vi noveller från skilda tidsepoker.
 • Eleverna planerar sitt skrivande med hjälp av en tankekarta och skriver därefter sin text i ett delat dokument i Google. 
 • Eleverna får respons och arbetar därefter med ändringar och förbättrar sin text.
 • Elevernas texter bedöms i en matris.

 

Bedömning

 

Följande delar bedöms:

 • Att du kan förstå och tolka innehållet i noveller, muntligt och skriftligt.                                 
 • Att du kan skriva en novell enligt reglerna för novellskrivande.                                          
 • Att du behärskar formalia, dvs.  stavning, skiljetecken och styckeindelning.                    
 •  Det självständiga skrivandet bedöms i en matris.

Matriser

Sv SvA
SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Textbindning.
Klarar ännu inte enkel textbindning.
Klarar enkel textbindning.
Klarar utvecklad textbindning.
Välutvecklad textbindning.
Språkliga normer och strukturer.
Klarar ännu inte att anpassa skriftspråket till gällande språkliga normer och strukturer.
I huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Välutvecklad anpassning till språkliga normer och strukturer.
Anpassing till texttyp.
Ej fungerande anpassning till texttyp.
I huvudsak fungerande anpassning till texttyp.
Relativt väl fungerande anpassning till texttyp.
Väl fungerande anpassning till texttyp.
Språklig variation.
Klarar ännu inte att skriva en text med språklig variation.
Kan skriva en text med viss språklig variation.
Kan skriva en text med relativt god språklig variation.
Kan skriva en text med god språklig variation.
Dramaturgi.
Innehåller ej enkla dramaturgiska grepp.
Dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: