Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En komikers uppväxt

Skapad 2017-05-29 18:25 i Nannaskolan Uppsala
Bokläsning
Grundskola 7 – 9 Svenska
Läsning av Jonas Gardells bok "En komikers uppväxt". Under läsningen kommer ni även svara på frågor skriftligt i form av läslogg. Vid sista tillfället ska du delta i gruppdiskussion där ni ska resonera kring bokens handling.

Innehåll

Vi att läsa romanen En komikers uppväxt. Denna skönlitterära bok är skriven av den svenska författaren Jonas Gardell. Du ska läsa boken hemma men kommer även få tid under lektionstid för läsning. Du kommer att få svara på frågor som strävar efter att du ska öva på din läsförståelse men även svara på frågor som mer fokuserar på att du ska reflektera och resonera om innehållet.

 

Läslogg  

Tillfälle 1

 • Titta på framsidan. Vad föreställer den? Beskriv vad du får för intryck av klassen.
 • Vem tror du de tittar på?
 • Vad tror du de tänker på?
 • Boken heter en komikers uppväxt. Vad tror du den kommer att handla om?

Tillfälle 2

Vem handlar boken om?

Var utspelar sig det du läst om hittills?

När utspelar det sig?

Vad har hänt?

Tillfälle 3

Skriv vilken sida du hann läsa till.

Skriv ner en sammanfattning av det du läst idag.

 • Vem/ Vilka finns med i handlingen?
 • Vad har hänt?
 • När händer det?
 • Varför är vissa kapitel kursiva och andra inte?

I mitten av boken

 • Sammanfatta handlingen med fyra bilder och skriv en bildtext under.

När du läst ut boken

 • 1) Var i boken tycker du själva brytpunkten/ vändningen fanns? Berätta vad som hände.
 • 2) Välj tre av följande ord och förklara var och i vilken situation de orden exemplifierades i handlingen?
 • Mod, integritet, samarbete, sätta upp mål, respekt, hänsyn, omtanke, vänskap,
 • 3) Vem är ängeln?
 • 4) Vad hände med Tomas?
 • 5) Sammanfatta boken med en känsla. Motivera varför.
 • 6) Läs nu vad du själv skrev att framsidan föreställde och vad du trodde boken kommer att handla om. Stämde det? Vad tror du nu att bildens framsida föreställer? Kan du sätta namn på någon av de på bilderna?

Efter bokdiskussion ( Välj ett av skrivuppdragen)

Skriv ett brev till valfri person i boken, antingen från dig själv eller från någon i boken. Ex. Thomas till Jenny, Fru Karsk till klassen, Juha till Jenny, Fröken till Bengt och Ritva.

 

Skriv en notis i tidningen som anknyter till en valfri händelse i boken.

 

Skriv en artikel som anknyter till en valfri händelse i boken. Ex Grundskolelärarfröken berusad på arbetstid, Mobbingfall i Sävbyholm, Mystisk ängel i skogen m.m.

 

Skriv en insändare, tänk dig att den skall publiceras i UNT. Exempel på rubriker: ”Vakna alla vuxna!”, ”Jag kräver en fritidsgård nu!”, ”Sluta skyll ifrån dig!”, ”Är mobbing okej?”, ”Sluta slå på dem som ligger”, ”Man kan faktiskt inte vara kompis med alla”, ”Häng med i tiden föräldrar,” ”Det borde vara lag med kamratstödjare på skolan”.

 

Skriv ett krönikeutdrag utifrån Juhas, Jenny, Thomas, Stefan eller någon annan karaktär i bokens tankar.

 

Skriv ett referat av boken.

 

Skriv en recension av boken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
En komikers uppväxt

E
C
A
Läsa med flyt samt välja och använda lässtrategi
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Göra sammanfattningar och visa läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om texters budskap
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Resonera om verken och se samband mellan verk och upphovsman
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Dra slutsatser hur historiska och kulturella sammanhang påverkat verket
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Samtala
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: