Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet i havet

Skapad 2017-05-30 08:41 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Grundskola 2 Svenska NO (år 1-3)
Vad finns under havsytan? I havet finns ett rikt liv av växter och djur som anpassat sig att leva i vatten. Vi människor uppskattar deras vatten men använder vi det på rätt sätt?

Innehåll

Så här ska vi arbeta

 Du kommer att få nya kunskaper genom att:

 • titta på filmer och bilder om vad som lever i havet och hur dessa djur/växter anpassat sig till livet i havet. 
 • gå till stranden och håva i havet. 
 • undersöka, gruppera och sortera våra fynd från stranden och havet.
 • repetera vattnets kretslopp.
 • samtala om människans beroende och påverkan på havet och livet där.
 • använda biologins begrepp för att beskriva och förklara enkla samband mellan livet i havet och dess miljö.
 • läsa och skriva faktatexter om djurs och växters liv i och vid havet - hur de lever och utvecklas.

 Detta ska bedömas

 • Du kan namnge några djur/växter som lever i/vid havet.
 • Du kan söka och använda information från faktabok/webbsida.
 • Du kan förklara enkla samband mellan något havsdjurs egenskaper och dess livsmiljö. 
 • Du kan beskriva och ge exempel på enkla näringskedjor.
 • Du kan samtala och uttrycka egna åsikter om människans beroende av havet och hur vi påverkar livet där.
 • Du kan skriva en enkel faktatext som innehåller ord och begrepp som är typiska för ämnet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Livet i havet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppsförmåga
Förmågan att förstå, använda och förklara ord och begrepp.
 • NO   3
Jag kan namnge få djur och/eller växter som lever i eller vid havet.
Jag kan namnge några djur och/eller några växter som lever i eller vid havet.
Jag kan namnge flera djur och växter som lever i eller vid havet.
Begreppsförmåga
Förmågan att förstå, använda och förklara ord och begrepp.
 • Sv   3
Jag kan med hjälp av vuxen skriva en enkel faktatext med få ord och begrepp som är typiska för ämnet.
Jag kan skriva en enkel faktatext med något ord och begrepp som är typiskt för ämnet.
Jag kan skriva en enkel faktatext med flera ord och begrepp som är typiska för ämnet så att innehållet klart framgår.
Procedurförmåga
Förmågan att söka, samla, strukturera samt granska information. Kunna skilja på fakta och värderingar och avgöra källors trovärdighet.
 • Sv   3
Jag kan med hjälp av vuxen använda information från anvisad faktabok.
Jag kan använda information från anvisad faktabok och webbsida.
Jag kan på egen hand söka och använda information från faktabok och webbsida.
Analysförmåga
Förmågan att kunna beskriva orsaker och konsekvenser. Kunna förklara och påvisa samband.
 • NO   3
Jag kan med hjälp av vuxens frågor förklara enkla samband mellan något havsdjurs egenskaper och dess livsmiljö.
Jag kan med stöd förklara enkla samband mellan något havsdjurs egenskaper och dess livsmiljö. Jag kan med stöd beskriva och ge exempel på enkla näringskedjor.
Jag kan förklara enkla samband mellan några havsdjurs egenskaper och dess livsmiljö. Jag kan beskriva och ge exempel på enkla näringskedjor.
Kommunikativ förmåga
Förmågan att samtala, diskutera, motivera och redogöra.
 • Sv   3
Jag kan med hjälp av vuxens frågor samtala om människans beroende av havet.
Jag kan samtala om människans beroende av havet och hur vi påverkar livet där.
Jag kan samtala och uttrycka egna åsikter om människans beroende av havet och hur vi påverkar livet där.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: